fördjupa

fördjupar
fördjupade
fördjupat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet fördjupa på svenska?

Presens: fördjupar
Preteritum: fördjupade
Supinum: fördjupat

Hur används ordet fördjupa

 • "För den som vill fördjupa sig i samtliga postnummerändringar i landet per den 6 mars 2017 bifogas en fil med sju sidor lång tabell."
 • "Och ska man fördjupa sig så är det väldigt opraktiskt att lägga avlyssningsutrustning på havsbotten."
 • "Därför beslöt vi vid senaste sammanträdet i juni månad att fördjupa granskningen, och att en slutrapport ska läggas fram med anledning av detta i september 2017, säger Bo Löfgren ( L ), kommunrevisor."
 • "Folkpartiet vill fördjupa den blocköverskridande överenskommelsen som finns kring skolan i Karlskrona."
 • "Bakgrunden till studien är att Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen."
 • "- Men eftersom åklagaren inte yrkat på utvisning tänker jag inte fördjupa mig mer i detta, säger Holmqvist."
 • "Det vill forskarna fördjupa sig i och har tagit hjälp av 6 000 skolelever från Kiruna till Trelleborg."
 • "Pontus Mattsson tror också att M och SD är beredda att tillsammans med KD fördjupa samarbetet på riksplan om nästa val blir framgångsrikt."
 • "Men när jag började fördjupa mig i området så blev jag pinsamt medveten om att jag fattat många beslut som inte är jämställda, säger han."
 • "Syftet med besöket är ett utbyte av erfarenheter och att bredda och fördjupa ett samarbete som på sikt ska gagna det gränsöverskridande polisarbetet."
 • "För den som vill fördjupa sig i samtliga postnummerändringar i landet per den 6 mars 2017 bifogas en fil med sju sidor lång tabell."
 • "Och ska man fördjupa sig så är det väldigt opraktiskt att lägga avlyssningsutrustning på havsbotten."
 • "Därför beslöt vi vid senaste sammanträdet i juni månad att fördjupa granskningen, och att en slutrapport ska läggas fram med anledning av detta i september 2017, säger Bo Löfgren ( L ), kommunrevisor."
 • "Folkpartiet vill fördjupa den blocköverskridande överenskommelsen som finns kring skolan i Karlskrona."
 • "Bakgrunden till studien är att Socialstyrelsen haft i uppdrag av regeringen att fördjupa kunskapen om magnetkamera som metod för medicinsk åldersbedömning av 18-årsgränsen."
 • "- Men eftersom åklagaren inte yrkat på utvisning tänker jag inte fördjupa mig mer i detta, säger Holmqvist."
 • "Det vill forskarna fördjupa sig i och har tagit hjälp av 6 000 skolelever från Kiruna till Trelleborg."
 • "Pontus Mattsson tror också att M och SD är beredda att tillsammans med KD fördjupa samarbetet på riksplan om nästa val blir framgångsrikt."
 • "Men när jag började fördjupa mig i området så blev jag pinsamt medveten om att jag fattat många beslut som inte är jämställda, säger han."
 • "Syftet med besöket är ett utbyte av erfarenheter och att bredda och fördjupa ett samarbete som på sikt ska gagna det gränsöverskridande polisarbetet."

Diskussion om ordet fördjupa