skärpa

skärper
skärpte
skärpt
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet skärpa på svenska?

Presens: skärper
Preteritum: skärpte
Supinum: skärpt

Hur används ordet skärpa

 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Enligt Ronny Mattsson är det bråttom, där planerna med en inpasseringssluss är ett steg i att skärpa säkerheten ännu mer."
 • "Nu kommer Ronneby kommun också göra förändringar i stadshuset för att skärpa säkerheten."
 • "Kommunen har även vidtagit andra åtgärder som att skärpa hygienrutinerna, stänga servering i matsalen och uppmanar vårdtagarna att stanna i sina lägenheter."
 • "Anledningen : För att skärpa säkerheten."
 • "Blekingepolisen varnade i slutet av maj för tjuvar och båtägare och båtklubbar uppmanas skärpa sin bevakning."
 • "– Dels behöver man skärpa lagstiftningen när det gäller hot och hat, inte minst på nätet."
 • "Det hovrätten har gjort nu är att skärpa skadeståndet och det tycker jag naturligtvis är bra, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Åklagare vittnar också om en stor problematik kring vaneförbrytarna, något som gjort att de vill skärpa straffet för rattfylleribrott."
 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Enligt Ronny Mattsson är det bråttom, där planerna med en inpasseringssluss är ett steg i att skärpa säkerheten ännu mer."
 • "Nu kommer Ronneby kommun också göra förändringar i stadshuset för att skärpa säkerheten."
 • "Kommunen har även vidtagit andra åtgärder som att skärpa hygienrutinerna, stänga servering i matsalen och uppmanar vårdtagarna att stanna i sina lägenheter."
 • "Anledningen : För att skärpa säkerheten."
 • "Blekingepolisen varnade i slutet av maj för tjuvar och båtägare och båtklubbar uppmanas skärpa sin bevakning."
 • "– Dels behöver man skärpa lagstiftningen när det gäller hot och hat, inte minst på nätet."
 • "Det hovrätten har gjort nu är att skärpa skadeståndet och det tycker jag naturligtvis är bra, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Åklagare vittnar också om en stor problematik kring vaneförbrytarna, något som gjort att de vill skärpa straffet för rattfylleribrott."

Ordet skärpa har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom polisväsende
vardagligt
polisväsende

Vad betyder skärpa inom vardagligt ?

egenskapen att ha skarpa linjer; förmågan hos bilden att ge en skarp bild

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till skärpa (inom vardagligt)

Ordet skärpa inom polisväsende

Diskussion om ordet skärpa

skärpa

skärpan
skärpor
skärporna
Substantiv [n]

Översättningar (inom polisväsende)

Hur böjs ordet skärpa på svenska?

Obestämd singular: skärpa
Bestämd singular: skärpan
Obestämd plural: skärpor
Bestämd plural: skärporna

Hur används ordet skärpa

 • "Sefcovic skriver i brevet att kommissionen ifrågasatt projektet eftersom det går på tvärs med målen i EU:s energipolitik – det ger inte tillgång till fler energikällor eller leverantörer, en redan stark aktör ( Ryssland ) kan i och med gasledningen ytterligare skärpa sin dominans på den europeiska gasmarknaden och energileveranserna koncentreras än mer till en kanal."
 • "Vi kanske måste ändra vår policy, skärpa kontrollerna ytterligare eller utbilda personalen, säger kommundirektör Carl-Martin Lanér."
 • "Enligt Ronny Mattsson är det bråttom, där planerna med en inpasseringssluss är ett steg i att skärpa säkerheten ännu mer."
 • "Nu kommer Ronneby kommun också göra förändringar i stadshuset för att skärpa säkerheten."
 • "Kommunen har även vidtagit andra åtgärder som att skärpa hygienrutinerna, stänga servering i matsalen och uppmanar vårdtagarna att stanna i sina lägenheter."
 • "Anledningen : För att skärpa säkerheten."
 • "Blekingepolisen varnade i slutet av maj för tjuvar och båtägare och båtklubbar uppmanas skärpa sin bevakning."
 • "– Dels behöver man skärpa lagstiftningen när det gäller hot och hat, inte minst på nätet."
 • "Det hovrätten har gjort nu är att skärpa skadeståndet och det tycker jag naturligtvis är bra, säger åklagare John Dagnevik."
 • "Åklagare vittnar också om en stor problematik kring vaneförbrytarna, något som gjort att de vill skärpa straffet för rattfylleribrott."

Ordet skärpa har 6 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom optik
 • Inom generell
 • Inom fotografi
 • Inom bildligt
 • Inom psykologi
allmänt
optik
generell
fotografi
bildligt
psykologi

Vad betyder skärpa inom allmänt ?

egenskapen att ha skarpa linjer; förmågan hos bilden att ge en skarp bild

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till skärpa (inom allmänt)

Ordet skärpa inom optik

Översättningar (inom optik)

Synonymer till skärpa (inom optik)

Möjliga synonymer till skärpa (inom optik)

Ordet skärpa inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till skärpa (inom generell)

Uttryck till skärpa (inom generell)

Ord i uttryck för skärpa (inom generell)

skärpa är en/ett (inom generell)

Möjliga synonymer till skärpa (inom generell)

Möjliga synonymer till skärpa (inom generell)

Möjliga synonymer till skärpa (inom generell)

Ordet skärpa inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till skärpa (inom fotografi)

Möjliga synonymer till skärpa (inom fotografi)

Relaterat till skärpa (inom fotografi)

fotografi

Ordet skärpa inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till skärpa (inom bildligt)

Möjliga synonymer till skärpa (inom bildligt)

Ordet skärpa inom psykologi

Översättningar (inom psykologi)

Synonymer till skärpa (inom psykologi)

Möjliga synonymer till skärpa (inom psykologi)

Diskussion om ordet skärpa