gjuta olja på elden

Verb

Relaterat till gjuta olja på elden

motiv

tvedräkt

ökning

uppvärmning

hjälp

försvårande

ovilja

våldsamhet