försämras

försämras
försämrades
försämrats
Verb

Översättningar

Synonymer till försämras

Hur böjs ordet försämras på svenska?

Presens: försämras
Preteritum: försämrades
Supinum: försämrats

Hur används ordet försämras

 • "Mjällby AIF kommer gå back 300 000-400 000 kronor, vilket betyder att klubbens egna kapital kommer att försämras ännu mer."
 • "Han menar att exponeringsgränsen för människor som redan har exponerats för stora mängder PFAS-ämnen bör ligga på noll, annars kan resultatet av vaccinationer försämras."
 • "Först efter en timme när kvinnans tillstånd började försämras tillkallades en olegitimerad, vikarierande läkare som gav henne medicin för att underlätta andningen, men inte gjorde någon undersökning med EKG."
 • "Kan tillgängligheten i vården försämras nu då?"
 • "Nu innebär det att vi måste dra ner på minst 30 heltidstjänster, inköpsrestriktioner ute i området och större grupper i förskolan och det går emot allt vad vi vill och kvaliteten försämras, säger Emma Swahn Nilsson, andre vice ordförande i kunskapsnämnden."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Dels med hänsyn till bullernivåerna, dels med hänsyn till att möjligheterna att korsa väg 15 skulle försämras."
 • "Ekonomin skulle försämras ytterligare om de studieförbund vars bidrag också har"
 • "När kvinnans tillstånd fortsatte försämras flyttades hon till ett annat sjukhus för högre specialistvård där hon senare avled.Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg för att få en bedömning av handläggningen."
 • "Hennes tillstånd fortsatte att försämras och kvinnan avled senare."
 • "Mjällby AIF kommer gå back 300 000-400 000 kronor, vilket betyder att klubbens egna kapital kommer att försämras ännu mer."
 • "Han menar att exponeringsgränsen för människor som redan har exponerats för stora mängder PFAS-ämnen bör ligga på noll, annars kan resultatet av vaccinationer försämras."
 • "Först efter en timme när kvinnans tillstånd började försämras tillkallades en olegitimerad, vikarierande läkare som gav henne medicin för att underlätta andningen, men inte gjorde någon undersökning med EKG."
 • "Kan tillgängligheten i vården försämras nu då?"
 • "Nu innebär det att vi måste dra ner på minst 30 heltidstjänster, inköpsrestriktioner ute i området och större grupper i förskolan och det går emot allt vad vi vill och kvaliteten försämras, säger Emma Swahn Nilsson, andre vice ordförande i kunskapsnämnden."
 • "Den lösningen hade tidigare klassats som olämplig eftersom blodets kvalitet kraftigt skulle försämras under en sådan lång och varm transport."
 • "Dels med hänsyn till bullernivåerna, dels med hänsyn till att möjligheterna att korsa väg 15 skulle försämras."
 • "Ekonomin skulle försämras ytterligare om de studieförbund vars bidrag också har"
 • "När kvinnans tillstånd fortsatte försämras flyttades hon till ett annat sjukhus för högre specialistvård där hon senare avled.Landstinget Blekinge gör nu en anmälan enligt lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg för att få en bedömning av handläggningen."
 • "Hennes tillstånd fortsatte att försämras och kvinnan avled senare."

Relaterat till försämras

nedgång

övergång

gagnlöshet

olycka

försämring

försvårande

svaghet

återfall

Diskussion om ordet försämras

försämra

försämrar
försämrade
försämrat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet försämra på svenska?

Presens: försämrar
Preteritum: försämrade
Supinum: försämrat

Hur används ordet försämra

 • "Enligt en uppgift ansåg Ansaldobreda att det skulle försämra hållfastheten märkbart."
 • "Viljan att försämra och försvåra för arbetslinjen har sitt ursprung i förslaget till nytt Miljöprogram för Göteborg."
 • "Riksbanken måste återgå till att sträva efter det inflationsmål som är fastslaget, och inte genom en omprioritering till andra hänsyn försämra ekonomins långsiktigt positiva utveckling."
 • "Polisens agerande riskerar att kraftigt försämra omhändertagandet av svårt psykiskt sjuka människor, hävdar Christer Andersson :"
 • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
 • "Bristfällig organisation, dålig arbetsledning, pedagoger med bristande kunskap om små barns behov och utveckling eller konflikter i personalgruppen kan allvarligt försämra kvaliteten även på sådana avdelningar."
 • "Men S, V och MP håller fast vid en inriktning som riskerar att försämra kollektivtrafiken."
 • "Det senare skulle visserligen öka säkerheten men samtidigt försämra kapaciteten."
 • "Nu kan vi behålla den utan att försämra programverksamheten, säger Cilla Benkö."
 • "Svaret på den här frågan är inte att vi ska försämra vår produkt, utan att förbättra arenaupplevelsen, säger Johan Cedervist, exekutiv producent för sportsändningarna på C More."

Diskussion om ordet försämra