förfula

förfular
förfulade
förfulat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet förfula på svenska?

Presens: förfular
Preteritum: förfulade
Supinum: förfulat

Hur används ordet förfula

  • "Kritiken har tidigare bland annat handlat om att bebyggelsen tar viktiga parkeringsplatser i anspråk och att de nya husen kommer att förfula stadsbilden."
  • "Vid domstolens besök kommer de båda sidorna att få ge sina synpunkter och kritiken handlar främst om att bebyggelsen tar viktiga parkeringsplatser i anspråk samt att huskropparna kommer att förfula stadsbilden, det rapporterar"
  • "– Det är inte rimligt att förfula och förstöra Björkholmens unika miljöer."
  • "I sin rapport konstaterar Länsstyrelsen att det nu gäller för siljanskommunerna att samordna sin planering, annars är risken stor för att vindkraftverk på fel ställen kommer att förfula ett riksintressant landskap."
  • "Länsstyrelsen avslog en liknande begäran för ett par år sen eftersom grindarna skulle förfula det byggnadsminnesförklarade gamla polishuset från 1937."
  • "Kyrkorådet vill värma upp kyrkan med hjälp av solceller, men Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbet anser att det skulle förfula kyrkan."
  • "Hon är rejält upprörd efter att i Smålandsnytt ha sett Sävsjös starke man Stefan Gustafsson ( KD ) förklara ” att det råder politisk enighet om att inte förfula stans vackra parker med valaffischer ”."
  • "En pricksäker skildring av en huvudstad i förändring och de som, enligt Bodil Malmsten, håller på att förfula hennes vackra stad får några väl valda ord i boken."
  • "Kristdemokraterna skriver att domen är en ” seger mot planerna på att förfula Stockholm ”."
  • "Men vid stadsbyggnadskontorets preliminära bedömning fick man avslag på sin bygglovsansökan med hänsyn till att det skulle förfula stadsbilden."

Rim på förfula

Diskussion om ordet förfula