avtyna

avtynar
avtynade
avtynat
Verb

Översättningar

Synonymer till avtyna

Hur böjs ordet avtyna på svenska?

Presens: avtynar
Preteritum: avtynade
Supinum: avtynat

Ordet avtyna har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom botanik
generell
botanik

Ordet avtyna inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till avtyna (inom generell)

Relaterat till avtyna (inom generell)

ohälsa

nedgång

svaghet

overklighet

lojhet

smalhet

tomrum

långsamhet

olycka

förstörelse

lidande

Ordet avtyna inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till avtyna (inom botanik)

Möjliga synonymer till avtyna (inom botanik)

Diskussion om ordet avtyna