fatta

fattar
fattade
fattat
Verb

Hur böjs ordet fatta på svenska?

Presens: fattar
Preteritum: fattade
Supinum: fattat

Hur används ordet fatta

 • "Jag fattar inte vad du säger"
 • "Han berättar att någon försökt skrämma honom till att fatta andra beslut."
 • "I dag var senaste dagen för länsstyrelsen att fatta beslut om hur många varje kommun i Blekinge ska ta emot av de 201 personer med uppehållstillstånd som anvisades platser under 2017."
 • "– Jag deltar också vid behov tillsammans med ställföreträdande kommunalråd Kjell-Åke Karlsson i kommunledningens arbete med att samordna, informera, leda och fatta beslut som gäller våra egna kommunala verksamheter med anledning av händelserna."
 • "Just nu utreder Region Blekinge frågan och under dagen kommer regionstyrelsen att fatta beslut i fristadsfrågan."
 • "– Vi har en vecka på oss innan vi måste fatta ett beslut, om vi ska lagra rören i Karlshamn eller inte."
 • "Åklagarkammaren väntas fatta sitt beslut under veckan."
 • "Regionstyrelsen har gett regiondirektören ett direktiv och jag utgår ifrån att hon tar del av de synpunkter som finns för att sedan kunna fatta ett så klokt beslut som möjligt, säger Markus Alexandersson, som dock medger att en flytt skulle kunna få konsekvenser."
 • "– Jag hade kanske trettio missade samtal och då började man väl fatta att någonting hade inträffat, säger Arvid Jurjaks."
 • "I Karlskrona kommun ska kunskapsnämnden fatta beslut om e-sportprofilen vid sammanträdet nästa vecka."
 • "Sedan skulle de gå igenom förhören i gruppen och då tänkte jag att de skulle fatta ett beslut om förundersökning eller inte."
 • "Han berättar att någon försökt skrämma honom till att fatta andra beslut."
 • "I dag var senaste dagen för länsstyrelsen att fatta beslut om hur många varje kommun i Blekinge ska ta emot av de 201 personer med uppehållstillstånd som anvisades platser under 2017."
 • "– Jag deltar också vid behov tillsammans med ställföreträdande kommunalråd Kjell-Åke Karlsson i kommunledningens arbete med att samordna, informera, leda och fatta beslut som gäller våra egna kommunala verksamheter med anledning av händelserna."
 • "Just nu utreder Region Blekinge frågan och under dagen kommer regionstyrelsen att fatta beslut i fristadsfrågan."
 • "– Vi har en vecka på oss innan vi måste fatta ett beslut, om vi ska lagra rören i Karlshamn eller inte."
 • "Åklagarkammaren väntas fatta sitt beslut under veckan."
 • "Regionstyrelsen har gett regiondirektören ett direktiv och jag utgår ifrån att hon tar del av de synpunkter som finns för att sedan kunna fatta ett så klokt beslut som möjligt, säger Markus Alexandersson, som dock medger att en flytt skulle kunna få konsekvenser."
 • "– Jag hade kanske trettio missade samtal och då började man väl fatta att någonting hade inträffat, säger Arvid Jurjaks."
 • "I Karlskrona kommun ska kunskapsnämnden fatta beslut om e-sportprofilen vid sammanträdet nästa vecka."
 • "Sedan skulle de gå igenom förhören i gruppen och då tänkte jag att de skulle fatta ett beslut om förundersökning eller inte."
 • "Jag fattar inte problemet"
 • "Hon fattade min hand"
 • "Fattar du vad jag menar?"
 • "Man kan bara gissa något, men det det är omöjligt att fatta det"
 • "Fattar du inte det?"
 • "Hon fattade inte mitt skämt"
 • "Han fattade min arm"
 • "Jag kommer aldrig att fatta varför hon gjorde som hon gjorde"
 • "Jag kan inte fatta hur någon kan bete sig så gement"
 • "Jag kan inte fatta vad hon menar"
 • "Ingen kunde fatta hans motiv för denna uppenbart osjälviska handling"
 • "Då fattade han vad jag menade"
 • "Hur får jag min baby att fatta bröstet?"
 • "Han skulle fatta varje möjlighet att vinna respekt för sitt nya lag"
 • "Jag hör vad de säger, men jag har aldrig kunnat fatta det!"
 • "Har du fattat det alls?"

Ordet fatta har 10 betydelser

 • Inom slang
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom slang
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
slang
bildligt
vardagligt
generell
slang
vardagligt
vardagligt
allmänt
vardagligt
vardagligt

Vad betyder fatta inom slang ?

greppa, ta tag i något

Översättningar (inom slang)

Synonymer till fatta (inom slang)

Vanlig betydelse av ordet fatta inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till fatta (inom bildligt)

Möjliga synonymer till fatta (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet fatta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fatta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fatta (inom vardagligt)

Ordet fatta inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till fatta (inom generell)

Uttryck till fatta (inom generell)

Ord i uttryck för fatta (inom generell)

fatta är en/ett (inom generell)

fatta har undergrupp (inom generell)

fatta är del av (inom generell)

Möjliga synonymer till fatta (inom generell)

Möjliga synonymer till fatta (inom generell)

Möjliga synonymer till fatta (inom generell)

Möjliga synonymer till fatta (inom generell)

Möjliga synonymer till fatta (inom generell)

Ordet fatta inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till fatta (inom slang)

Möjliga synonymer till fatta (inom slang)

Ordet fatta inom vardagligt

gripa ivrigt efter

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fatta (inom vardagligt)

Ordet fatta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fatta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fatta (inom vardagligt)

Ordet fatta inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till fatta (inom allmänt)

Möjliga synonymer till fatta (inom allmänt)

Ordet fatta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till fatta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fatta (inom vardagligt)

Ordet fatta inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Synonymer till fatta (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till fatta (inom vardagligt)

Diskussion om ordet fatta

fattas

fattas
fattades
fattats
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till fattas (inom vardagligt)

Hur böjs ordet fattas på svenska?

Presens: fattas
Preteritum: fattades
Supinum: fattats

Hur används ordet fattas

 • "I juni ska det fattas ett så kallat inriktningsbeslut i frågan och politikerna har fyra olika alternativ att välja mellan – att rusta upp de befintliga lokalerna, att koncentera all verksamhet till antingen Karlskrona eller Karlshamn eller att bygga ett helt nytt sjukhus."
 • "Definitivt beslut fattas av regionstyrelsen den 17 april."
 • "– I Ronneby kommun fattas på fem år 22 avdelningar och ska man dessutom avveckla de avdelningar som är av sämre kvalitet, måste vi bygga kanske 42 avdelningar på fem år."
 • "I det utredningsdirektiv som SVT Nyheter Blekinge tagit del av är det flera aspekter som ska utredas innan beslut kan fattas."
 • "Det formella beslutet ska sedan fattas av kommunstyrelsen på tisdagen."
 • "Efter samtal med försvarsminister Peter Hultqvist ( S ) utgår han ifrån att regeringen kommer att lämna sin säkerhetspolitiska bedömning, helst innan beslutet på Gotland ska fattas."
 • "Socialdemokraterna i Karlskrona kommer under våren att utse en ny ordförande och ett formellt beslut kommer sedan att fattas av kommunfullmäktige."
 • "Nu måste politiska beslut fattas, menar revisorerna."
 • "– Det här handlar om en verksamhet som är demokratiskt instiftad genom riksdagsbeslut och då hade man velat ha en offentlig och bred diskussion innan det fattas ett administrativt beslut som gör att verksamheten försvinner, säger Ola Svensson."
 • "Beslutet gäller tills ett annat beslut fattas."

Vad betyder fattas inom bildligt ?

saknas, inte finnas där man tror eller vill att den ska finnas

Relaterat till fattas

svaghet

frånvaro

underlägsenhet

ofullkomlighet

otillräcklighet

ovanlighet

tomrum

ofullständighet

gagnlöshet

Diskussion om ordet fattas