utsuga

utsuger
utsög
utsugit
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet utsuga på svenska?

Presens: utsuger
Preteritum: utsög
Supinum: utsugit

Översättningar

Synonymer till utsuga

Möjliga synonymer till utsuga

Relaterat till utsuga

besittningstagande

åtrå

svaghet

avmattning

rabatt

smalhet

förbrukning

övermått

missbruk

förstörelse

ofruktbarhet

biologi

dyrbarhet