sänka

sänkan
sänkor
sänkorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Sundar

Hur böjs ordet sänka på svenska?

Obestämd singular: sänka
Bestämd singular: sänkan
Obestämd plural: sänkor
Bestämd plural: sänkorna

Hur används ordet sänka

 • "Snäckebacksskolan i Ronneby har lyckats sänka antalet anmälda brott på skolan med över 70 procent."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "När jag pratade i tidningen efter att jag blivit kretsordförande så sa jag att jag hade som mål att någon gång sänka skatten i Sölvesborg."
 • "Ett var att på prov sänka rösträttsåldern i kommunala val, och det vill vi att Karlskrona är med och försöker, säger Olle Hilborn ( MP ), språkrör i Karlskrona."
 • "I en motion som lämnades in i dag vill partiet sänka åldersgränsen i kommunalvalet, på prov."
 • "Miljöpartiet vill sänka rösträttsåldern"
 • "Får man en stark reaktion från hunden måste man sänka, säger han."
 • "Sjukpenningtalen är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning, och under hösten 2015 satte regeringen upp ett mål om att sänka sjukskrivningarnas omfattning."
 • "Det är så lågt som man kan sänka sig, säger han."
 • "Snäckebacksskolan i Ronneby har lyckats sänka antalet anmälda brott på skolan med över 70 procent."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "När jag pratade i tidningen efter att jag blivit kretsordförande så sa jag att jag hade som mål att någon gång sänka skatten i Sölvesborg."
 • "Ett var att på prov sänka rösträttsåldern i kommunala val, och det vill vi att Karlskrona är med och försöker, säger Olle Hilborn ( MP ), språkrör i Karlskrona."
 • "I en motion som lämnades in i dag vill partiet sänka åldersgränsen i kommunalvalet, på prov."
 • "Miljöpartiet vill sänka rösträttsåldern"
 • "Får man en stark reaktion från hunden måste man sänka, säger han."
 • "Sjukpenningtalen är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning, och under hösten 2015 satte regeringen upp ett mål om att sänka sjukskrivningarnas omfattning."
 • "Det är så lågt som man kan sänka sig, säger han."

Ordet sänka har 2 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom medicin
geografi
medicin

Vad betyder sänka inom geografi ?

En grund, långsträckt dal

Översättningar

Engelska

Synonymer till sänka

Möjliga synonymer till sänka

Relaterat till sänka

konkavitet

nedgång

sänkning

Ordet sänka inom medicin

Fotograf: Sundar
Sänkningsreaktion (SR), vanligen sänka, är ett vanligt test som utförs på blod för att finna tecken på kronisk inflammation eller annan sjukdom. Testet mäter hur snabbt erytrocyterna (de röda blodkropparna) sjunker när blodet får stå i ett rör med ett tillsatt antikoagulantium, vanligen citrat .http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4nkningsreaktion

Översättningar

Engelska

Synonymer till sänka

Möjliga synonymer till sänka

 • ESR [ medicin ]

sänka

sänker
sänkte
sänkt
Verb

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet sänka på svenska?

Presens: sänker
Preteritum: sänkte
Supinum: sänkt

Hur används ordet sänka

 • "Hon sänkte sina ögon"
 • "Kvantiteten sänkte priset"
 • "Snäckebacksskolan i Ronneby har lyckats sänka antalet anmälda brott på skolan med över 70 procent."
 • "Att sänka rösträttsåldern från dagens 18 år till 16 år menar Miljöpartiet Karlskrona kommer att stärka demokratin."
 • "– Personer med högt blodtryck kan ofta sänka det genom att förändra sina vanor när det gäller kost och motion."
 • "När jag pratade i tidningen efter att jag blivit kretsordförande så sa jag att jag hade som mål att någon gång sänka skatten i Sölvesborg."
 • "Ett var att på prov sänka rösträttsåldern i kommunala val, och det vill vi att Karlskrona är med och försöker, säger Olle Hilborn ( MP ), språkrör i Karlskrona."
 • "I en motion som lämnades in i dag vill partiet sänka åldersgränsen i kommunalvalet, på prov."
 • "Miljöpartiet vill sänka rösträttsåldern"
 • "Får man en stark reaktion från hunden måste man sänka, säger han."
 • "Sjukpenningtalen är ett mått på sjukskrivningarnas omfattning, och under hösten 2015 satte regeringen upp ett mål om att sänka sjukskrivningarnas omfattning."
 • "Det är så lågt som man kan sänka sig, säger han."

Ordet sänka har 3 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom norgespec
 • Inom generell
ekonomi
norgespec
generell

Vad betyder sänka inom ekonomi ?

område där mark befinner sig på en lägre nivå än omgivningen

Översättningar

Engelska

Synonymer till sänka

Möjliga synonymer till sänka

Relaterat till sänka

rabatt

djup

ödmjukhet

konkavitet

sänkning

nedtryckning

nedgång

Ordet sänka inom norgespec

Översättningar

Synonymer till sänka

Möjliga synonymer till sänka

Ordet sänka inom generell