ton

[tɔn]
tonen
toner
tonerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ton

Hur uttalas ordet ton?

[tɔn]

Hur böjs ordet ton på svenska?

Obestämd singular: ton
Bestämd singular: tonen
Obestämd plural: toner
Bestämd plural: tonerna

Hur används ordet ton

 • "Efter Blekingenytts granskning av den olagliga exporten av 105 ton Östersjölax från Blekingefiskarnas centralförening till Frankrike tas frågan upp i EU-kommissionen igen."
 • "Uppdrag : dra upp en 1,5 ton tung tjur"
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Totalt kan Eon försörja SSAB med 60.000 ton gasol om året."
 • "Totalt sålde Blekingefiskarnas centralförening över 113 ton lax till Frankrike."
 • "Piggvaren anses överfiskad och ICES rekommenderar att fångsterna minskas från 316 ton till 220 ton."
 • "Piggvaren anses överfiskad och ICES rekommenderar att fångsterna minskas från 316 ton till 220 ton."
 • "I Frankrike dit BFC har sålt 105 ton lax finns inga kostrekommendationer, vilket gör att även en rättsprocess kan inledas där."
 • "Inspektionen visade att över 100 ton Östersjölax exporterats olagligt till matlandet Frankrike."
 • "Men agerandet var inte populärt på redaktionen och trots att både BLT och Sydöstran i lättsam ton redovisade det oväntade gästspelet tycks det nu vara färdigdömt för Skarpsvärd."
 • "Efter Blekingenytts granskning av den olagliga exporten av 105 ton Östersjölax från Blekingefiskarnas centralförening till Frankrike tas frågan upp i EU-kommissionen igen."
 • "Uppdrag : dra upp en 1,5 ton tung tjur"
 • "Ett företag i Karlskrona har polisanmälts av kommunen för att ha sålt över 105 ton Östersjölax till Frankrike."
 • "Totalt kan Eon försörja SSAB med 60.000 ton gasol om året."
 • "Totalt sålde Blekingefiskarnas centralförening över 113 ton lax till Frankrike."
 • "Piggvaren anses överfiskad och ICES rekommenderar att fångsterna minskas från 316 ton till 220 ton."
 • "Piggvaren anses överfiskad och ICES rekommenderar att fångsterna minskas från 316 ton till 220 ton."
 • "I Frankrike dit BFC har sålt 105 ton lax finns inga kostrekommendationer, vilket gör att även en rättsprocess kan inledas där."
 • "Inspektionen visade att över 100 ton Östersjölax exporterats olagligt till matlandet Frankrike."
 • "Men agerandet var inte populärt på redaktionen och trots att både BLT och Sydöstran i lättsam ton redovisade det oväntade gästspelet tycks det nu vara färdigdömt för Skarpsvärd."

Ordet ton har 5 betydelser

 • Inom musik
 • Inom färg
 • Inom konst
 • Inom måttenhet
 • Inom lingvistik
musik
färg
konst
måttenhet
lingvistik

Vad betyder ton inom musik ?

internationell metrisk måttenhet för vikt med beteckningen t lika med 1000 kg; används ofta bildligt vid överdrifter

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till ton (inom musik)

Möjliga synonymer till ton (inom musik)

Relaterat till ton (inom musik)

musik

ljud

Ordet ton inom färg

Översättningar (inom färg)

Synonymer till ton (inom färg)

Möjliga synonymer till ton (inom färg)

Relaterat till ton (inom färg)

blandning

Ordet ton inom konst

Översättningar (inom konst)

Engelska

Synonymer till ton (inom konst)

Ordet ton inom måttenhet

Översättningar (inom måttenhet)

Engelska
 • t  [ måttenhet ]

Synonymer till ton (inom måttenhet)

Relaterat till ton (inom måttenhet)

värdering

tyngd

Ordet ton inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Engelska

Synonymer till ton (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till ton (inom lingvistik)

Relaterat till ton (inom lingvistik)

språkljud

talförmåga

Diskussion om ordet ton

 • - 2009-11-24

  Ton, kilo,

tonen

Verb

Hur används ordet tonen

 • "I stället mailar hon mig och är hotfull i tonen, säger Göran Eklund – som understryker att det inte bara är tjänstemännens relation till vissa politiker i nämnden som orsakat problem."
 • "I stället mailar hon mig och är hotfull i tonen, säger Göran Eklund – som understryker att det inte bara är tjänstemännens relation till vissa politiker i nämnden som orsakat problem."
 • "Det har dels handlat om privatpersoner som rört sig i lokalerna, dels om den upplevt hårda tonen från flera av politikerna i nämnden."
 • "Socialdemokraterna har skärpt tonen kring religiösa friskolor och vill att svensk skola ska vara fri från religiösa inslag."
 • "– Efter denna veckan har man spetsat tonen men vad det innebär vet vi inte."
 • "Ett lite snöpligt mål redan efter åtta minuter anslog tonen."
 • "Socialdemokraten och journalisten Åsa Håkanson från Karlskrona anser att den formella tonen inom dagens politik borde förändras."
 • "Nu skärper länsstyrelsen tonen mot Karlskrona kommun och kräver att de ska redovisa resultat från utredningar angående Gullbernadeponin."
 • "Det har lett till ett eldningsförbud och nu skärper Räddningstjänsten och Länsstyrelsen tonen för att betona allvaret i brandrisken."
 • "Länsstyrelsen skärper tonen – kräver svar om soptippen"

Diskussion om ordet tonen