mark

marken
marker
markerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till mark

Hur böjs ordet mark på svenska?

Obestämd singular: mark
Bestämd singular: marken
Obestämd plural: marker
Bestämd plural: markerna

Ordet mark har 6 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom spel
 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom enhet
jordbruk
spel
militärväsen
bildligt
valuta
enhet

Vad betyder mark inom jordbruk ?

det som man går på utomhus; jordyta

Översättningar (inom jordbruk)

Engelska

Synonymer till mark (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till mark (inom jordbruk)

Relaterat till mark (inom jordbruk)

botten

Ordet mark inom spel

Översättningar (inom spel)

Engelska

Möjliga synonymer till mark (inom spel)

Relaterat till mark (inom spel)

land

Ordet mark inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Engelska
 • ground  [ bildligt, militärväsen ]

Ordet mark inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

Synonymer till mark (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mark (inom bildligt)

Relaterat till mark (inom bildligt)

förlustelse

Ordet mark inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Engelska
 • mark  [ valuta ]

Relaterat till mark (inom valuta)

penningväsen

tyngd

Ordet mark inom enhet

Översättningar (inom enhet)

Engelska

Synonymer till mark (inom enhet)

Diskussion om ordet mark

 • - 2011-11-21

  präglade, utmärkte

Mark

Namn [-]

Översättningar (inom enhet)

Synonymer till Mark (inom enhet)

Hur används ordet Mark

 • "– Vi hade tänkt utveckla pappa-barnverkssamhet som betyder mycket för dessa familjer, men vi måste dra in någonstans, säger Mark Faller till BLT."
 • "Det var en upptrissad stämning både på förhand och under matchen – 3 358 åskådare var på plats på Västra Mark."
 • "– Det finns ett antal liknande ärenden i landet som prövats de senaste åren som avgjorts i Mark och miljödomstolen och nu är det upp till tingsrätten att bedöma om det ska gå vidare där istället, säger Mats Svensson."
 • "Mark Faller, ordförande i KRIS, menar att konsekvensen blir att föreningen inte kan göra vissa planerade aktiviteter."
 • "Kompbandet utgörs av Freak Kitchen, för denna konsert förstärkta med den tidigare Magnum-keyboardisten Mark Stanway."
 • "Mark Annerfeldt vill inte riskera att bli sjuk och är nöjd med att arbetsgivaren erbjuder fri vaccination."
 • "19-åringen försökte ta in en rökgranat under Blekingederbyt mellan FK Karlskrona och Mjällby AIF på Västra Mark i Karlskrona."
 • "På söndag möter laget Uddevallalaget Oddevold på hemmaplan, men på grund av att hemmaplanen Västra Mark är obrukbar efter den kalla våren, flyttas matchen till Åvallen i Rödeby."
 • "– Jag vill hålla mig frisk så att jag kan hjälpa fler patienter i vinter, säger Mark Annerfeldt, audionom på Blekingesjukhuset."
 • "Det var för ett par år sedan som den dagliga verksamheten var tvungen att flytta från den gamla bygganden i Västra Mark eftersom den var i får dåligt skick och sedan dess har det varit flera turer kring var verksamheten ska vara."

Vad betyder Mark inom valuta ?

ett mansnamn

Diskussion om ordet Mark

mark

mark
marked
marked
Verb

Översättningar

Hur används ordet mark

 • "This sign marks the border"
 • "He indicated where the border ended"
 • "mark the trail so that we can find our way back"

Ordet mark har 13 betydelser

 • Inom politik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom medicin
 • Inom musik
 • Inom gymnastik
 • Inom ekonomi
 • Inom spel
 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
politik
vanliga uttryck
generell
ålderdomlig
bildligt
valuta
medicin
musik
gymnastik
ekonomi
spel
utbildning
lingvistik

Ordet mark inom politik

Översättningar (inom politik)

Synonymer till mark (inom politik)

 • plot [ matematik ]

Ordet mark inom vanliga uttryck

Synonymer till mark (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till mark (inom vanliga uttryck)

Ordet mark inom generell

designate as if by a mark

make or leave a mark on

(inom generell)

Synonymer till mark (inom generell)

Ordet mark inom ålderdomlig

Synonymer till mark (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till mark (inom ålderdomlig)

Ordet mark inom bildligt

Synonymer till mark (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mark (inom bildligt)

Ordet mark inom valuta

Synonymer till mark (inom valuta)

Ordet mark inom medicin

Synonymer till mark (inom medicin)

Ordet mark inom musik

Synonymer till mark (inom musik)

Möjliga synonymer till mark (inom musik)

Ordet mark inom gymnastik

Synonymer till mark (inom gymnastik)

Ordet mark inom ekonomi

Synonymer till mark (inom ekonomi)

Ordet mark inom spel

Synonymer till mark (inom spel)

Ordet mark inom utbildning

Synonymer till mark (inom utbildning)

Ordet mark inom lingvistik

Synonymer till mark (inom lingvistik)

Diskussion om ordet mark

mark

marks
Substantiv

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Hur används ordet mark

 • "hit the mark"
 • "the owner's mark was on all the sheep"
 • "his arrow hit the mark"
 • "she made good marks in algebra"
 • "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"
 • "it was in London that he made his mark"
 • "And the Lord set a mark upon Cain --Genesis"
 • "his answer was just a punctuation mark"
 • "he left an indelible mark on the American theater"

Ordet mark har 15 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom musik
 • Inom utbildning
 • Inom militärväsen
 • Inom botanik
 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom valuta
 • Inom slang
 • Inom sport
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom typografi
 • Inom sjöfart
 • Inom media
 • Inom valuta
teknik
musik
utbildning
militärväsen
botanik
bildligt
allmänt
valuta
slang
sport
ALLMÄNT
typografi
sjöfart
media
valuta

Ordet mark inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till mark (inom teknik)

Möjliga synonymer till mark (inom teknik)

Ordet mark inom musik

a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till mark (inom musik)

Möjliga synonymer till mark (inom musik)

Ordet mark inom utbildning

Översättningar (inom utbildning)

Synonymer till mark (inom utbildning)

Möjliga synonymer till mark (inom utbildning)

Ordet mark inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Synonymer till mark (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till mark (inom militärväsen)

Ordet mark inom botanik

a visible indication made on a surface

Översättningar (inom botanik)

Synonymer till mark (inom botanik)

Möjliga synonymer till mark (inom botanik)

Ordet mark inom bildligt

the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Synonymer till mark (inom bildligt)

Möjliga synonymer till mark (inom bildligt)

Ordet mark inom allmänt

a symbol of disgrace or infamy

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till mark (inom allmänt)

Ordet mark inom valuta

a written or printed symbol (as for punctuation)

Översättningar (inom valuta)

Svenska

Synonymer till mark (inom valuta)

Möjliga synonymer till mark (inom valuta)

Ordet mark inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till mark (inom slang)

Möjliga synonymer till mark (inom slang)

Ordet mark inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till mark (inom sport)

Möjliga synonymer till mark (inom sport)

Ordet mark inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Svenska

Synonymer till mark (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till mark (inom ALLMÄNT)

Ordet mark inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till mark (inom typografi)

Möjliga synonymer till mark (inom typografi)

Ordet mark inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till mark (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till mark (inom sjöfart)

Ordet mark inom media

Översättningar (inom media)

Synonymer till mark (inom media)

Ordet mark inom valuta

Översättningar (inom valuta)

Svenska
 • mark  [ valuta ]

Diskussion om ordet mark

Mark

Namn

Översättningar (inom valuta)

Svenska
 • Mark  [ valuta ]

Diskussion om ordet Mark