mark

marken
marker
markerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet mark på svenska?

Obestämd singular: mark
Bestämd singular: marken
Obestämd plural: marker
Bestämd plural: markerna

Ordet mark har 6 betydelser

 • Inom jordbruk
 • Inom spel
 • Inom militärväsen
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom enhet
jordbruk
spel
militärväsen
bildligt
valuta
enhet

Vad betyder mark inom jordbruk ?

det som man går på utomhus; jordyta

Översättningar

Engelska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Relaterat till mark

botten

Ordet mark inom spel

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till mark

Relaterat till mark

land

Ordet mark inom militärväsen

Översättningar

Engelska
 • ground  [ bildligt, militärväsen ]

Ordet mark inom bildligt

Översättningar

Engelska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Relaterat till mark

förlustelse

Ordet mark inom valuta

Översättningar

Engelska
 • mark  [ valuta ]

Relaterat till mark

penningväsen

tyngd

Ordet mark inom enhet

Översättningar

Engelska

Synonymer till mark

Mark

Namn [-]

Översättningar

Hur används ordet Mark

 • "– Vi hade tänkt utveckla pappa-barnverkssamhet som betyder mycket för dessa familjer, men vi måste dra in någonstans, säger Mark Faller till BLT."
 • "Det var en upptrissad stämning både på förhand och under matchen – 3 358 åskådare var på plats på Västra Mark."
 • "– Det finns ett antal liknande ärenden i landet som prövats de senaste åren som avgjorts i Mark och miljödomstolen och nu är det upp till tingsrätten att bedöma om det ska gå vidare där istället, säger Mats Svensson."
 • "Mark Faller, ordförande i KRIS, menar att konsekvensen blir att föreningen inte kan göra vissa planerade aktiviteter."
 • "Kompbandet utgörs av Freak Kitchen, för denna konsert förstärkta med den tidigare Magnum-keyboardisten Mark Stanway."
 • "Mark Annerfeldt vill inte riskera att bli sjuk och är nöjd med att arbetsgivaren erbjuder fri vaccination."
 • "19-åringen försökte ta in en rökgranat under Blekingederbyt mellan FK Karlskrona och Mjällby AIF på Västra Mark i Karlskrona."
 • "På söndag möter laget Uddevallalaget Oddevold på hemmaplan, men på grund av att hemmaplanen Västra Mark är obrukbar efter den kalla våren, flyttas matchen till Åvallen i Rödeby."
 • "– Jag vill hålla mig frisk så att jag kan hjälpa fler patienter i vinter, säger Mark Annerfeldt, audionom på Blekingesjukhuset."
 • "Det var för ett par år sedan som den dagliga verksamheten var tvungen att flytta från den gamla bygganden i Västra Mark eftersom den var i får dåligt skick och sedan dess har det varit flera turer kring var verksamheten ska vara."

Vad betyder Mark inom valuta ?

ett mansnamn

Översättningar

Synonymer till Mark

mark

mark
marked
marked
Verb

Översättningar

Hur används ordet mark

 • "He indicated where the border ended"
 • "This sign marks the border"
 • "mark the trail so that we can find our way back"

Ordet mark har 16 betydelser

 • Inom politik
 • Inom vanliga uttryck
 • Inom generell
 • Inom ålderdomlig
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom valuta
 • Inom medicin
 • Inom musik
 • Inom gymnastik
 • Inom ekonomi
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom utbildning
 • Inom lingvistik
politik
vanliga uttryck
generell
ålderdomlig
generell
generell
bildligt
valuta
medicin
musik
gymnastik
ekonomi
generell
spel
utbildning
lingvistik

Ordet mark inom politik

Översättningar

Synonymer till mark

 • plot [ matematik ]

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom vanliga uttryck

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom generell

designate as if by a mark

Ordet mark inom ålderdomlig

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom generell

Synonymer till mark

Ordet mark inom generell

make or leave a mark on

Ordet mark inom bildligt

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom valuta

Synonymer till mark

Ordet mark inom medicin

Synonymer till mark

Ordet mark inom musik

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom gymnastik

Synonymer till mark

Ordet mark inom ekonomi

Synonymer till mark

Ordet mark inom generell

Synonymer till mark

Ordet mark inom spel

Synonymer till mark

Ordet mark inom utbildning

Synonymer till mark

Ordet mark inom lingvistik

Synonymer till mark

mark

marks
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet mark

 • "his arrow hit the mark"
 • "the owner's mark was on all the sheep"
 • "hit the mark"
 • "she made good marks in algebra"
 • "some previous reader had covered the pages with dozens of marks"
 • "it was in London that he made his mark"
 • "And the Lord set a mark upon Cain --Genesis"
 • "his answer was just a punctuation mark"
 • "he left an indelible mark on the American theater"

Ordet mark har 15 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom musik
 • Inom utbildning
 • Inom militärväsen
 • Inom botanik
 • Inom bildligt
 • Inom allmänt
 • Inom valuta
 • Inom slang
 • Inom sport
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom typografi
 • Inom sjöfart
 • Inom media
 • Inom valuta
teknik
musik
utbildning
militärväsen
botanik
bildligt
allmänt
valuta
slang
sport
ALLMÄNT
typografi
sjöfart
media
valuta

Ordet mark inom teknik

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom musik

a number or letter indicating quality (especially of a student's performance)

Översättningar

Svenska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom utbildning

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom militärväsen

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom botanik

a visible indication made on a surface

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom bildligt

the impression created by doing something unusual or extraordinary that people notice and remember

Översättningar

Svenska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom allmänt

a symbol of disgrace or infamy

Översättningar

Synonymer till mark

Ordet mark inom valuta

a written or printed symbol (as for punctuation)

Översättningar

Svenska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom slang

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom sport

Översättningar

Svenska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom ALLMÄNT

Översättningar

Svenska

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom typografi

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom sjöfart

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom media

Översättningar

Synonymer till mark

Möjliga synonymer till mark

Ordet mark inom valuta

Översättningar

Svenska
 • mark  [ valuta ]

Mark

Namn

Översättningar

Svenska
 • Mark  [ valuta ]

Översättningar

Svenska
 • Mark  [ valuta ]