fish

Substantiv

Diskussion om ordet fish

fish

fishes
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet fish har 5 betydelser

 • Inom fiskar
 • Inom mat
 • Inom ålderdomlig
 • Inom spel
 • Inom slang
fiskar
mat
ålderdomlig
spel
slang

Vad betyder fish inom fiskar ?

any of various mostly cold-blooded aquatic vertebrates usually having scales and breathing through gills

Översättningar (inom fiskar)

Svenska
 • fisk  [ fiskar ]

Synonymer till fish (inom fiskar)

Vanlig betydelse av ordet fish inom mat

the flesh of fish used as food

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till fish (inom mat)

Ovanlig betydelse av ordet fish inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Svenska
 • typ  [ vardagligt ]

Synonymer till fish (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till fish (inom ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet fish inom spel

a game for two players who try to assemble books of cards by asking the opponent for particular cards

Översättningar (inom spel)

Synonymer till fish (inom spel)

Ovanlig betydelse av ordet fish inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska
 • ubåt  [ militärväsen, sjöfart ]

Synonymer till fish (inom slang)

Möjliga synonymer till fish (inom slang)

Diskussion om ordet fish

fish

fish
fished
fished
Verb

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till fish (inom slang)

Hur används ordet fish

 • "fish for compliments"

Ordet fish har 3 betydelser

 • Inom fiske
 • Inom generell
 • Inom snickeri
fiske
generell
snickeri

Vad betyder fish inom fiske ?

catch fish or shellfish

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Synonymer till fish (inom fiske)

Möjliga synonymer till fish (inom fiske)

Mindre vanlig betydelse av ordet fish inom generell

seek indirectly

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till fish (inom generell)

Ordet fish inom snickeri

Översättningar (inom snickeri)

Svenska

Möjliga synonymer till fish (inom snickeri)

Diskussion om ordet fish