gull

(-)(-)(-)
Substantiv

Synonymer till gull

Vad betyder gull inom kemi ?

guld

Möjliga synonymer till gull

Diskussion om ordet gull

gull

gulls
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • trut  [ fåglar ]

Ordet gull har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom fiskar
  • Inom generell
fåglar
fiskar
generell

Ordet gull inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Svenska
  • trut  [ fåglar ]

Möjliga synonymer till gull (inom fåglar)

Ordet gull inom fiskar

Synonymer till gull (inom fiskar)

Ordet gull inom generell

mostly white aquatic bird having long pointed wings and short legs

Synonymer till gull (inom generell)

Diskussion om ordet gull

gull

gull
gulled
gulled
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till gull (inom generell)

Ordet gull har 3 betydelser

  • Inom fiskar
  • Inom fåglar
  • Inom generell
fiskar
fåglar
generell

Ordet gull inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Möjliga synonymer till gull (inom fiskar)

Ordet gull inom fåglar

Synonymer till gull (inom fåglar)

Möjliga synonymer till gull (inom fåglar)

Ordet gull inom generell

fool or hoax

Synonymer till gull (inom generell)

Möjliga synonymer till gull (inom generell)

Diskussion om ordet gull