circumvent

circumvent
circumvented
circumvented
Verb

Översättningar

Ordet circumvent har 3 betydelser

  • Inom fåglar
  • Inom spel
  • Inom fiskar
fåglar
spel
fiskar

Vanligast betydelse av ordet circumvent inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till circumvent (inom fåglar)

Möjliga synonymer till circumvent (inom fåglar)

Vanlig betydelse av ordet circumvent inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till circumvent (inom spel)

Möjliga synonymer till circumvent (inom spel)

Ordet circumvent inom fiskar

Översättningar (inom fiskar)

Möjliga synonymer till circumvent (inom fiskar)

Diskussion om ordet circumvent