entrap

entrap
entrapped
entrapped
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till entrap

Ordet entrap har 3 betydelser

  • Inom polisväsende
  • Inom film
  • Inom generell
polisväsende
film
generell

Ordet entrap inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Svenska

Möjliga synonymer till entrap (inom polisväsende)

Ordet entrap inom film

Synonymer till entrap (inom film)

Möjliga synonymer till entrap (inom film)

Ordet entrap inom generell

Synonymer till entrap (inom generell)

Diskussion om ordet entrap