hoax

hoax
hoaxed
hoaxed
Verb

Översättningar

Vad betyder hoax inom fiskar ?

play a joke on or subject to a hoax

Möjliga synonymer till hoax

Diskussion om ordet hoax