rib

rib
ribbed
ribbed
Verb

Översättningar

Synonymer till rib

Ordet rib har 2 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom segelfartyg
snickeri
segelfartyg

Vad betyder rib inom snickeri ?

form vertical ribs by knitting

Översättningar (inom snickeri)

Möjliga synonymer till rib (inom snickeri)

Ordet rib inom segelfartyg

Översättningar (inom segelfartyg)

Synonymer till rib (inom segelfartyg)

Möjliga synonymer till rib (inom segelfartyg)

Diskussion om ordet rib

ribbing

Substantiv

Översättningar (inom segelfartyg)

Svenska

Ordet ribbing har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom sömnad
  • Inom amerikansk engelska
generell
sömnad
amerikansk engelska

Vad betyder ribbing inom generell, generell ?

a framework of ribs

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till ribbing (inom generell)

Ordet ribbing inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Svenska

Möjliga synonymer till ribbing (inom sömnad)

Ordet ribbing inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till ribbing (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet ribbing