jest

jests
Substantiv

Översättningar

Synonymer till jest

Ordet jest har 3 betydelser

  • Inom bildligt
  • Inom vardagligt
  • Inom generell
bildligt
vardagligt
generell

Ordet jest inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till jest (inom bildligt)

Möjliga synonymer till jest (inom bildligt)

Ordet jest inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till jest (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till jest (inom vardagligt)

Ordet jest inom generell

activity characterized by good humor

Synonymer till jest (inom generell)

jest

jest
jested
jested
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till jest (inom generell)

Ordet jest har 2 betydelser

  • Inom botanik
  • Inom generell
botanik
generell

Ordet jest inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Möjliga synonymer till jest (inom botanik)

Ordet jest inom generell

skoja

Översättningar (inom generell)

(inom generell)