chaff

Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till chaff

chaff

chaff
chaffed
chaffed
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till chaff

chaff

chaffs
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet chaff har 4 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom luftfart
  • Inom slang
  • Inom djurfoder
jordbruk
luftfart
slang
djurfoder

Vad betyder chaff inom jordbruk ?

material consisting of seed coverings and small pieces of stem or leaves that have been separated from the seeds

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska
  • boss  [ jordbruk ]
  • agn  [ jordbruk ]

Synonymer till chaff (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till chaff (inom jordbruk)

Ordet chaff inom luftfart

foil in thin strips; ejected into the air as a radar countermeasure

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet chaff inom slang

Översättningar (inom slang)

Synonymer till chaff (inom slang)

Ordet chaff inom djurfoder

Översättningar (inom djurfoder)