stem

stem
stemmed
stemmed
Verb

Synonymer till stem

Hur används ordet stem

 • "The increase in the national debt stems from the last war"

Ordet stem har 5 betydelser

 • Inom norgespec
 • Inom medicin
 • Inom ålderdomlig
 • Inom zoologi
 • Inom skidåkning
norgespec
medicin
ålderdomlig
zoologi
skidåkning

Vad betyder stem inom norgespec ?

grow out of, have roots in, originate in

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till stem (inom norgespec)

Vanlig betydelse av ordet stem inom medicin

as of the flow of a liquid flowing, such as blood from a wound

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till stem (inom medicin)

Ovanlig betydelse av ordet stem inom ålderdomlig

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till stem (inom ålderdomlig)

Ordet stem inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Möjliga synonymer till stem (inom zoologi)

Ordet stem inom skidåkning

Översättningar (inom skidåkning)

Möjliga synonymer till stem (inom skidåkning)

Diskussion om ordet stem

stem

stems
Substantiv

Översättningar (inom skidåkning)

Svenska

Synonymer till stem (inom skidåkning)

Hur används ordet stem

 • "thematic vowels are part of the stem"

Ordet stem har 10 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom sjöfart
 • Inom mat
 • Inom generell
 • Inom tobaksrökning
 • Inom musik
 • Inom sport
 • Inom sjöfart, ålderdomlig
 • Inom ur
 • Inom botanik
lingvistik
sjöfart
mat
generell
tobaksrökning
musik
sport
sjöfart, ålderdomlig
ur
botanik

Vanlig betydelse av ordet stem inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till stem (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till stem (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet stem inom sjöfart

Ship's forepart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till stem (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till stem (inom sjöfart)

Vanlig betydelse av ordet stem inom mat

Översättningar (inom mat)

Synonymer till stem (inom mat)

Möjliga synonymer till stem (inom mat)

Ordet stem inom generell

On a glass

On a thermometer

Översättningar (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet stem inom tobaksrökning

the tube of a tobacco pipe

Översättningar (inom tobaksrökning)

Svenska

Synonymer till stem (inom tobaksrökning)

Mindre vanlig betydelse av ordet stem inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till stem (inom musik)

Ovanlig betydelse av ordet stem inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till stem (inom sport)

Möjliga synonymer till stem (inom sport)

Ovanlig betydelse av ordet stem inom sjöfart, ålderdomlig

Ship's forepart

Översättningar (inom sjöfart, ålderdomlig)

Ovanlig betydelse av ordet stem inom ur

Översättningar (inom ur)

Möjliga synonymer till stem (inom ur)

Ordet stem inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till stem (inom botanik)

Möjliga synonymer till stem (inom botanik)

Diskussion om ordet stem