crimp

crimps
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till crimp

Ordet crimp har 3 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom textil
  • Inom sjöfart
vardagligt
textil
sjöfart

Vad betyder crimp inom vardagligt ?

a lock of hair that has been artificially waved or curled

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Möjliga synonymer till crimp (inom vardagligt)

Ordet crimp inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Synonymer till crimp (inom textil)

Ordet crimp inom sjöfart

someone who tricks or coerces men into service as sailors or soldiers

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till crimp (inom sjöfart)

Diskussion om ordet crimp

crimp

crimp
crimped
crimped
Verb

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till crimp (inom sjöfart)

Hur används ordet crimp

  • "His stylist crimped his hair looks funny"

Ordet crimp har 5 betydelser

  • Inom generell
  • Inom fysik
  • Inom skogsbruk
  • Inom medicin
  • Inom vardagligt
generell
fysik
skogsbruk
medicin
vardagligt

Vad betyder crimp inom generell ?

make ridges into by pinching together

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till crimp (inom generell)

Ordet crimp inom fysik

curl tightly, of hair

Översättningar (inom fysik)

Synonymer till crimp (inom fysik)

Möjliga synonymer till crimp (inom fysik)

Ordet crimp inom skogsbruk

Översättningar (inom skogsbruk)

Möjliga synonymer till crimp (inom skogsbruk)

Ordet crimp inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet crimp