upsurge

upsurge
upsurged
upsurged
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till upsurge

Diskussion om ordet upsurge

upsurge

upsurges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet upsurge

  • "an upsurge of emotion"
  • "an upsurge in violent crime"

Ordet upsurge har 3 betydelser

  • Inom allmänt
  • Inom botanik
  • Inom geologi
allmänt
botanik
geologi

Ordet upsurge inom allmänt

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Möjliga synonymer till upsurge (inom allmänt)

Ordet upsurge inom botanik

Synonymer till upsurge (inom botanik)

Möjliga synonymer till upsurge (inom botanik)

  • surge [ electricity ]

Ordet upsurge inom geologi

Synonymer till upsurge (inom geologi)

Möjliga synonymer till upsurge (inom geologi)

Diskussion om ordet upsurge