surge

surges
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till surge

Hur används ordet surge

 • "an upsurge of emotion"
 • "an upsurge in violent crime"

Ordet surge har 4 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom geologi
 • Inom elektricitet
 • Inom generell
sjöfart
geologi
elektricitet
generell

Ordet surge inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till surge (inom sjöfart)

Ordet surge inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Svenska

Ordet surge inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Synonymer till surge (inom elektricitet)

Möjliga synonymer till surge (inom elektricitet)

Ordet surge inom generell

a sudden or abrupt strong increase: "stimulated a surge of speculation"

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till surge (inom generell)

Möjliga synonymer till surge (inom generell)

Diskussion om ordet surge

 • - 2008-07-17

  rusa i höjden, skena iväg

surge

surge
surged
surged
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till surge (inom generell)

Hur används ordet surge

 • "The army surged forward"

Ordet surge har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom fotografi
 • Inom sjöfart
bildligt
generell
fotografi
sjöfart

Ordet surge inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till surge (inom bildligt)

Ordet surge inom generell

Synonymer till surge (inom generell)

Uttryck till surge (inom generell)

Ordet surge inom fotografi

Synonymer till surge (inom fotografi)

Ordet surge inom sjöfart

Synonymer till surge (inom sjöfart)

Diskussion om ordet surge