skid

skid
skidded
skidded
Verb

Översättningar

Synonymer till skid

Ordet skid har 3 betydelser

  • Inom luftfart
  • Inom generell
  • Inom teknik
luftfart
generell
teknik

Ordet skid inom luftfart

Översättningar (inom luftfart)

Möjliga synonymer till skid (inom luftfart)

Ordet skid inom generell

släpa fram virke från avverkningsplats

slide without control, as of a car that does not grip the road

elevate onto skids

apply a brake or skid to

Översättningar (inom generell)

Ordet skid inom teknik

slide sideways

Synonymer till skid (inom teknik)

Diskussion om ordet skid

skid

skids
Substantiv

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till skid (inom teknik)

Vad betyder skid inom botanik ?

an unexpected slide

Möjliga synonymer till skid

Diskussion om ordet skid