slip

slipen
slipar
sliparna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet slip på svenska?

Obestämd singular: slip
Bestämd singular: slipen
Obestämd plural: slipar
Bestämd plural: sliparna

Hur används ordet slip

 • "Freudian slip"
 • "Vi har inte det kvittot, utan vi har en slip från Anders kontokort, säger Cecilia Giertta."
 • "Fartyget har nu legat på slip och för ankar i över ett år i väntan på reparation."
 • "Vi har inte det kvittot, utan vi har en slip från Anders kontokort, säger Cecilia Giertta till TT."
 • "Däremot fanns en slip från Pihlblads kontokort."
 • "Dykabs vd John Nyström förstår reaktionerna och han säger att företagets ambition var att bogsera nöjesbåten mot en slip när det var öppet vatten."
 • "Det är nöjesbåten BBB som ska upp på en slip och gås igenom inför nästa säsong."
 • "Kundernas kontonummer finns på chaufförens kvitto, på hans slip."
 • "Hamnen har ytterligare en slip men den fungerar inte för de större båtarna så både yrkesfiskare och Sjöräddningssällskapets verksamheter har påverkats."
 • "Det var i slutet av september som en slip vid Muskö örlogsbas i Haninge tömdes på vatten."

Vad betyder slip inom sjöfart ?

Fotograf: Wikipedia
fartygsbädd

Relaterat till slip

fartyg

Diskussion om ordet slip

 • - 2008-06-30

  glida halka

slip

slips
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet slip

 • "he blamed his slip on the ice"
 • "the jolt caused many slips and a few spills"
 • "a receipt slip"

Ordet slip har 13 betydelser

 • Inom trafik
 • Inom botanik
 • Inom sport
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom mat
 • Inom teknik
 • Inom norgespec
 • Inom kemi
 • Inom ekonomi
 • Inom typografi
 • Inom luftfart
 • Inom vanliga uttryck
trafik
botanik
sport
vardagligt
generell
mat
teknik
norgespec
kemi
ekonomi
typografi
luftfart
vanliga uttryck

Ordet slip inom trafik

Översättningar (inom trafik)

Svenska

Möjliga synonymer till slip (inom trafik)

Ordet slip inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Möjliga synonymer till slip (inom botanik)

Ordet slip inom sport

Översättningar (inom sport)

Synonymer till slip (inom sport)

Ordet slip inom vardagligt

an inadvertent mistake

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till slip (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till slip (inom vardagligt)

Ordet slip inom generell

potter's clay that is thinned and used for coating or decorating ceramics

a small piece of paper

a flight maneuver; aircraft slides sideways in the air

Översättningar (inom generell)

Svenska

(inom generell)

Synonymer till slip (inom generell)

Möjliga synonymer till slip (inom generell)

Möjliga synonymer till slip (inom generell)

Möjliga synonymer till slip (inom generell)

Ordet slip inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till slip (inom mat)

Ordet slip inom teknik

an accidental misstep threatening (or causing) a fall

Synonymer till slip (inom teknik)

Möjliga synonymer till slip (inom teknik)

Ordet slip inom norgespec

Synonymer till slip (inom norgespec)

Ordet slip inom kemi

Synonymer till slip (inom kemi)

Möjliga synonymer till slip (inom kemi)

Ordet slip inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Synonymer till slip (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till slip (inom ekonomi)

Ordet slip inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till slip (inom typografi)

Möjliga synonymer till slip (inom typografi)

Ordet slip inom luftfart

Synonymer till slip (inom luftfart)

Möjliga synonymer till slip (inom luftfart)

Ordet slip inom vanliga uttryck

the act of avoiding capture (especially by cunning)

Översättningar (inom vanliga uttryck)

Synonymer till slip (inom vanliga uttryck)

Möjliga synonymer till slip (inom vanliga uttryck)

Diskussion om ordet slip

slip

slip
slipped
slipped
Verb

Synonymer till slip (inom vanliga uttryck)

Hur används ordet slip

 • "Heavy weather overnight caused us to slip the anchor"
 • "The ship slipped away in the darkness"
 • "My grades are slipping"
 • "He slipped me the key when nobody was looking"

Ordet slip har 6 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom sjöfart
 • Inom handel
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom snickeri
teknik
sjöfart
handel
generell
medicin
snickeri

Ordet slip inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Ordet slip inom handel

Synonymer till slip (inom handel)

Ordet slip inom generell

insert inconspicuously or quickly or quietly

get worse

move smoothly and easily

pass on stealthily

pass out of one's memory

(inom generell)

Synonymer till slip (inom generell)

Uttryck till slip (inom generell)

Ord i uttryck för slip (inom generell)

Ordet slip inom medicin

Synonymer till slip (inom medicin)

Ordet slip inom snickeri

Synonymer till slip (inom snickeri)

Diskussion om ordet slip

SLIP

Substantiv

Synonymer till SLIP (inom snickeri)

Vad betyder SLIP inom förkortning, data ?

Serial Line Interface Protocol

Diskussion om ordet SLIP