bog

bogen
bogar
bogarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till bog

Hur böjs ordet bog på svenska?

Obestämd singular: bog
Bestämd singular: bogen
Obestämd plural: bogar
Bestämd plural: bogarna

Hur används ordet bog

 • "JM Chark återkallar varmrökt bog, sedan man hittat listeria vid en provtagning."
 • "Statistik från Statistiska centralbyrån visar att Sverige under de senaste tio åren importerat vildsvinskött i form av kylda slaktkroppar, skinka, bog och andra frysta styckningsdelar från EU-länder så som Tyskland, Nederländerna och Danmark."
 • "Det första som händer är ett en besättningsmedlem hör en hög smäll från fartygets bog."
 • "Lammstek, kotlettrad och bog är lätt att köpa på ben och är ofta täckt med en fet kappa som ger smak."
 • "Och det är viktigt, enligt Ahlin, att vara på samma bog som Finland som anslöt sig 2008."
 • "Harry Schein seglade ständigt på egen bog i debatten."
 • "Veterinären röntgade inte en dvärgpudel vars bog visade sig vara ur led."
 • "Den attackerande hunden bet enligt åtalet den 31-åriga kvinnans hund över nacke, hals och bog."
 • "Det gäller sju månader gamla Ace of hearts som har en skadad bog, och behöver ett friskhetsintyg för att passera gränsen."
 • "Vid halv två-tiden på fredagen krossades en flaska champagne mot nya Visingsöfärjan Braheborgs gulblåa bog."

Ordet bog har 2 betydelser

 • Inom anatomi
 • Inom sjöfart
anatomi
sjöfart

Vad betyder bog inom anatomi ?

skulderparti hos större djur

Översättningar (inom anatomi)

Möjliga synonymer till bog (inom anatomi)

Relaterat till bog (inom anatomi)

kropp

Ordet bog inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till bog (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till bog (inom sjöfart)

Relaterat till bog (inom sjöfart)

fartyg

hakform

framsida

konvexitet

Diskussion om ordet bog

bog

bogs
Substantiv

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till bog (inom sjöfart)

Ordet bog har 2 betydelser

 • Inom generell
 • Inom slang
generell
slang

Vad betyder bog inom generell ?

wet spongy ground of decomposing vegetation; has poorer drainage than a swamp; soil is unfit for cultivation but can be cut and dried and used for fuel

Översättningar (inom generell)

Synonymer till bog (inom generell)

Möjliga synonymer till bog (inom generell)

Ordet bog inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till bog (inom slang)

Diskussion om ordet bog

bog

bog
bogged
bogged
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till bog (inom slang)

Hur används ordet bog

 • "The vote would bog down the house"
 • "She bogged down many times while she wrote her dissertation"

Möjliga synonymer till bog

Diskussion om ordet bog