throne

thrones
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till throne

Ordet throne har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom slang
generell
slang

Vad betyder throne inom generell ?

the chair of state of a monarch, bishop, etc. the position and power of one who occupies a throne

Översättningar (inom generell)

Ordet throne inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till throne (inom slang)

Möjliga synonymer till throne (inom slang)

Diskussion om ordet throne

throne

throne
throned
throned
Verb

Översättningar (inom slang)

Synonymer till throne (inom slang)

Hur används ordet throne

  • "The Queen was enthroned more than 50 years ago"

Ordet throne har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom allmänt
generell
allmänt

Ordet throne inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till throne (inom generell)

Ordet throne inom allmänt

sit on the throne as a ruler

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till throne (inom allmänt)

Diskussion om ordet throne