closet

closet
closeted
closeted
Verb

Översättningar

Vad betyder closet inom teknik ?

confine to a small space, as for intensive work

Möjliga synonymer till closet

Diskussion om ordet closet

closet

Adjektiv

Översättningar

Ordet closet har 2 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom generell
norgespec
generell

Ordet closet inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet closet inom generell

Synonymer till closet (inom generell)

Uttryck till closet (inom generell)

Diskussion om ordet closet

closet

closets
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till closet (inom generell)

Ordet closet har 4 betydelser

  • Inom slang
  • Inom norgespec
  • Inom politik
  • Inom amerikansk engelska
slang
norgespec
politik
amerikansk engelska

Ordet closet inom slang

Översättningar (inom slang)

Svenska

Synonymer till closet (inom slang)

Möjliga synonymer till closet (inom slang)

Ordet closet inom norgespec

a small private room for study or prayer

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till closet (inom norgespec)

Ordet closet inom politik

Översättningar (inom politik)

Svenska
  • skåp  [ snickeri, hem och hushåll, inredning ]

Synonymer till closet (inom politik)

Möjliga synonymer till closet (inom politik)

Ordet closet inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till closet (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till closet (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet closet