press

pressen
pressar
pressarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet press på svenska?

Obestämd singular: press
Bestämd singular: pressen
Obestämd plural: pressar
Bestämd plural: pressarna

Hur används ordet press

 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "– Han utsattes för hård press av representanter från båda lagen."
 • "När det genom Uppdrag granskning kom fram att det fanns misstankar om att Blekingeföretaget sålt giftig lax till Frankrike, översattes nyheten i fransk press."
 • "– Hunden utsattse för en enorm press och var inte enbart undergiven utan även rädd."
 • "Antingen ska allmänhet och press vara välkomna på våra möten – eller så behöver vi ha tjänstemännen med."
 • "Där är allmänhet och press välkomna, säger Ingrid Hermansson ( C ), socialnämndens ordförande."
 • "Föräldrar sätter press på lärare"
 • "Väntepenningen sätter samtidigt press på kommunerna, för det är de – inte Försäkringskassan – som ska betala, föreslår utredaren Stig Orustfjord."
 • "Stor press på studenterna"
 • "– Antingen ska allmänhet och press vara välkomna på våra möten – eller så behöver vi ha tjänstemännen med."

Ordet press har 3 betydelser

 • Inom media
 • Inom media
 • Inom sport
media
media
sport

Vad betyder press inom media ?

maskin som åstadkommer tryck; tryckpress

Översättningar

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Relaterat till press

tryckning

tyngd

förmåga

språk

våldsamhet

sammandragning

glatthet

Ordet press inom media

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom sport

Översättningar

Engelska

press

presses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet press

 • "he used pressure to stop the bleeding"
 • "he gave the button a press"

Ordet press har 12 betydelser

 • Inom media
 • Inom medicin
 • Inom medicin
 • Inom teknik
 • Inom kläder
 • Inom sport
 • Inom typografi
 • Inom dryck
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom sport
media
medicin
medicin
teknik
kläder
sport
typografi
dryck
norgespec
vardagligt
musik
sport

Vad betyder press inom media ?

printed matter in the form of newspapers or magazines

Översättningar

Svenska

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Vanlig betydelse av ordet press inom medicin

the act of pressing

Översättningar

Svenska

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Vanlig betydelse av ordet press inom medicin

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till press

Vanlig betydelse av ordet press inom teknik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom kläder

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom sport

Översättningar

Ordet press inom typografi

a machine used for printing

Översättningar

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom dryck

Översättningar

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom norgespec

Översättningar

Svenska
 • skåp  [ snickeri, hem och hushåll, inredning ]

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom vardagligt

clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

Översättningar

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom musik

any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

Översättningar

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom sport

a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till press

press

press
pressed
pressed
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet press

 • "weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind"
 • "she compressed her lips"
 • "press your thumb on this spot"
 • "He pressed down on the boards"
 • "pressed flowers"
 • "The crowds pressed along the street"
 • "This is a pressing problem"

Ordet press har 13 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom kortspel
vardagligt
generell
generell
generell
generell
ALLMÄNT
generell
generell
generell
generell
generell
generell
kortspel

Ordet press inom vardagligt

Översättningar

Svenska

Synonymer till press

Möjliga synonymer till press

Ordet press inom generell

exert pressure or force to or upon

Ordet press inom generell

Synonymer till press

Ordet press inom generell

Synonymer till press

Ordet press inom generell

place between two surfaces and apply weight or pressure

Ordet press inom ALLMÄNT

Synonymer till press

Ordet press inom generell

crowd closely

Ordet press inom generell

create by pressing: "Press little holes into the soft clay"

Ordet press inom generell

Ordet press inom generell

be urgent

Ordet press inom generell

press from a plastic, as of records

Synonymer till press

Ordet press inom generell

Synonymer till press

Ordet press inom kortspel

Synonymer till press