press

pressen
pressar
pressarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till press

Hur böjs ordet press på svenska?

Obestämd singular: press
Bestämd singular: pressen
Obestämd plural: pressar
Bestämd plural: pressarna

Hur används ordet press

 • "– Jag tror att det blir en chock för studenterna när de kommer från gymnaiset, det är en större press och högre krav än i gymnasiet."
 • "– Han utsattes för hård press av representanter från båda lagen."
 • "När det genom Uppdrag granskning kom fram att det fanns misstankar om att Blekingeföretaget sålt giftig lax till Frankrike, översattes nyheten i fransk press."
 • "– Hunden utsattse för en enorm press och var inte enbart undergiven utan även rädd."
 • "Antingen ska allmänhet och press vara välkomna på våra möten – eller så behöver vi ha tjänstemännen med."
 • "Där är allmänhet och press välkomna, säger Ingrid Hermansson ( C ), socialnämndens ordförande."
 • "Föräldrar sätter press på lärare"
 • "Väntepenningen sätter samtidigt press på kommunerna, för det är de – inte Försäkringskassan – som ska betala, föreslår utredaren Stig Orustfjord."
 • "Stor press på studenterna"
 • "– Antingen ska allmänhet och press vara välkomna på våra möten – eller så behöver vi ha tjänstemännen med."

Ordet press har 3 betydelser

 • Inom media
 • Inom media
 • Inom sport
media
media
sport

Vad betyder press inom media ?

maskin som åstadkommer tryck; tryckpress

Översättningar (inom media)

Synonymer till press (inom media)

Möjliga synonymer till press (inom media)

Relaterat till press (inom media)

tryckning

tyngd

förmåga

språk

våldsamhet

sammandragning

glatthet

Ordet press inom media

Översättningar (inom media)

Engelska

Möjliga synonymer till press (inom media)

Ordet press inom sport

Översättningar (inom sport)

Engelska

Diskussion om ordet press

press

presses
Substantiv

Översättningar (inom sport)

Svenska

Synonymer till press (inom sport)

Hur används ordet press

 • "he gave the button a press"
 • "he used pressure to stop the bleeding"

Ordet press har 12 betydelser

 • Inom media
 • Inom medicin
 • Inom medicin
 • Inom teknik
 • Inom kläder
 • Inom sport
 • Inom typografi
 • Inom dryck
 • Inom norgespec
 • Inom vardagligt
 • Inom musik
 • Inom sport
media
medicin
medicin
teknik
kläder
sport
typografi
dryck
norgespec
vardagligt
musik
sport

Vad betyder press inom media ?

printed matter in the form of newspapers or magazines

Översättningar (inom media)

Svenska

Synonymer till press (inom media)

Möjliga synonymer till press (inom media)

Vanlig betydelse av ordet press inom medicin

the act of pressing

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Synonymer till press (inom medicin)

Möjliga synonymer till press (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet press inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till press (inom medicin)

Vanlig betydelse av ordet press inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till press (inom teknik)

Ordet press inom kläder

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Möjliga synonymer till press (inom kläder)

Ordet press inom sport

Översättningar (inom sport)

Ordet press inom typografi

a machine used for printing

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till press (inom typografi)

Möjliga synonymer till press (inom typografi)

Ordet press inom dryck

Översättningar (inom dryck)

Synonymer till press (inom dryck)

Möjliga synonymer till press (inom dryck)

Ordet press inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Svenska
 • skåp  [ snickeri, hem och hushåll, inredning ]

Synonymer till press (inom norgespec)

Möjliga synonymer till press (inom norgespec)

Ordet press inom vardagligt

clamp to prevent wooden rackets from warping when not in use

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till press (inom vardagligt)

Ordet press inom musik

any machine that exerts pressure to form or shape or cut materials or extract liquids or compress solids

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till press (inom musik)

Ordet press inom sport

a weightlift in which the barbell is lifted to shoulder height and then smoothly lifted overhead

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till press (inom sport)

Diskussion om ordet press

press

press
pressed
pressed
Verb

Översättningar (inom sport)

Svenska

Hur används ordet press

 • "she compressed her lips"
 • "weigh heavily on the mind", "Something pressed on his mind"
 • "He pressed down on the boards"
 • "press your thumb on this spot"
 • "pressed flowers"
 • "The crowds pressed along the street"
 • "This is a pressing problem"

Ordet press har 4 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom generell
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom kortspel
vardagligt
generell
ALLMÄNT
kortspel

Ordet press inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till press (inom vardagligt)

Ordet press inom generell

exert pressure or force to or upon

place between two surfaces and apply weight or pressure

crowd closely

create by pressing: "Press little holes into the soft clay"

be urgent

press from a plastic, as of records

(inom generell)

Synonymer till press (inom generell)

Uttryck till press (inom generell)

Ord i uttryck för press (inom generell)

Ordet press inom ALLMÄNT

Synonymer till press (inom ALLMÄNT)

Ordet press inom kortspel

Synonymer till press (inom kortspel)

Diskussion om ordet press