bärkraft

bärkraften
(-)(-)
Substantiv [n]

Hur används ordet bärkraft

 • "Det känns som att idén har bärkraft, att det är många som kan vara med och nyttja bryggan i framtiden, säger han."
 • "SCB har delat Sveriges 4,9 miljoner hushåll i tio lika stora delar, efter ekonomisk bärkraft."
 • "Det är för att vi ska slippa krångliga regler och för att skatt ska betalas efter bärkraft och inte skatteplaneringsförmåga."
 • "I början av februari stängdes all trafik i området av efter att en rapport visat på minskad bärkraft."
 • "Han har tillsammans med Olof Liberg räknat fram länets bärkraft för lodjur."
 • "Med bärkraft menas hur många lodjur som kan finnas med hänsyn till dess bytesdjur, rådjur."
 • "Även om den ruttna isen fortfarande är tjock saknar den bärkraft eftersom isen blivit porös och pipig."
 • "Däremot är det självklart för S att de ökade behov vi ser i välfärden ska finansieras utifrån principen om skatt efter bärkraft."
 • "De vill betala skatter efter bärkraft och ha välfärd efter behov, men partiet misslyckades med att lägga fram en helgjuten berättelse."
 • "När vårsolen tinar upp snöisen så blir den snabbt porös och tappar sin bärkraft, säger Wernesten."

Rim på bärkraft

Ordet bärkraft har 2 betydelser

 • Inom luftfart
 • Inom ekonomi
luftfart
ekonomi

Vad betyder bärkraft inom luftfart ?

förmåga att bära

Möjliga synonymer till bärkraft (inom luftfart)

Relaterat till bärkraft (inom luftfart)

styrka

förmåga

Ordet bärkraft inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Engelska

Möjliga synonymer till bärkraft (inom ekonomi)

Diskussion om ordet bärkraft