friktion

friktionen
friktioner
friktionerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet friktion på svenska?

Obestämd singular: friktion
Bestämd singular: friktionen
Obestämd plural: friktioner
Bestämd plural: friktionerna

Hur används ordet friktion

  • "Cykeln är instabil och känslig för dålig friktion och hinder."
  • "På ett punkt saknades också överhuden, vilket enligt mannens försvarare Christer Holmqvist kan tyda på att handen och huden utsatts för upprepad friktion från exempelvis ett tillhygge."
  • "Det är ju så klart en friktion att behöva pendla från hemmet i Västerås till Borlänge, det ha inte varit så enkelt för honom, säger Daniel Johansson."
  • "För att få bra friktion på vägarna behövs att runt en femtedel kör med dubbdäck, menar forskare."
  • "De tester som hittills gjort visar att beläggningen tål dubbdäck och har lika bra friktion som vanlig asfalt."
  • "Det öppnar upp en möjlighet för nyval och potentiellt så kommer det att bli mer friktion inom AK-partiet, säger marknadsstrategen Manik Narain på storbanken UBS om valutgången."
  • "Sven-Erik Österberg tillbakavisar spekulationer om att den friktion som varit mellan Stefan Ingves och Martin Andersson nu ligger tillgrund för att Andersson väljer att lämna sitt uppdrag på Finansinspektionen :"
  • "Sitter man och har bevis på att det var underkänd friktion och meddelar polisen att den är godkänd ... nej, jag måste säga att jag förstår det verkligen inte."
  • "Dagen för olyckan hade ingen åtgärd för att säkerställa friktion på platsen vidtagits och inte heller hade några skyltar med varningar för halt väglag satts upp."
  • "” Som det ser ut nu får vi inte till fräsningen och allt som hör till innan måndag för att säkerställa friktion."

Vad betyder friktion inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
gnidning mot yta utefter vilken en kropp rör sig

Möjliga synonymer till friktion

Diskussion om ordet friktion