konflikt

Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till konflikt

Hur används ordet konflikt

 • "Enligt kommunalrådet Roger Fredriksson ( M ) ska anledningen till bråket vara en konflikt mellan två olika grupper, något som också kommundirektören Magnus Widén bekräftar."
 • "Avtalet är tydligt, men en konflikt har uppstått kring vilka tjänster Läkarleasing levererat och därmed vilken avgift landstinget ska betala, skriver landstinget i ett pressmeddelande"
 • "Man måste verkligen tänka till extra vid skötsel av skyddade skogar, det handlar om höga naturvärden som kan komma i konflikt med en strävan efter ett högt besökarantal, säger Ola Runfors, projektledare på Skogsstyrelsen."
 • "Den 41-årige besökaren hamnade i konflikt med en läkare och knuffade omkull läkaren så att han hamnade på golvet."
 • "Regeringen måste snabba på för att ändra lagen så att staten kan skydda totalförsvarets intressen när de hamnar i konflikt med det kommunala självstyret."
 • "Landstinget Blekinge och bemanningsföretaget Läkarleasing har hamnat i konflikt."
 • "I en konflikt med sin granne kom den 60-årige mannen över mitt i natten och sköt två skott med ett hagelgevär."
 • "Först i nästa vecka avgör landstingsdirektör Peter Lilja hur konsekvenserna av obduktionsteknikernas konflikt ska hanteras."
 • "Det är kommunrevisorn Tomas Lundberg ( SD ) som ska ha hamnat i konflikt med kommunala tjänstemän."
 • "Under fikarasten hamnade två män i konflikt."

Vad betyder konflikt inom matematik ?

det att två eller fler parter inte är överens om hur något är eller skall göras, tvist, strid

Möjliga synonymer till konflikt

Diskussion om ordet konflikt

konflikt

konflikten
konflikter
konflikterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet konflikt på svenska?

Obestämd singular: konflikt
Bestämd singular: konflikten
Obestämd plural: konflikter
Bestämd plural: konflikterna

Hur används ordet konflikt

 • "Enligt kommunalrådet Roger Fredriksson ( M ) ska anledningen till bråket vara en konflikt mellan två olika grupper, något som också kommundirektören Magnus Widén bekräftar."
 • "Avtalet är tydligt, men en konflikt har uppstått kring vilka tjänster Läkarleasing levererat och därmed vilken avgift landstinget ska betala, skriver landstinget i ett pressmeddelande"
 • "Man måste verkligen tänka till extra vid skötsel av skyddade skogar, det handlar om höga naturvärden som kan komma i konflikt med en strävan efter ett högt besökarantal, säger Ola Runfors, projektledare på Skogsstyrelsen."
 • "Den 41-årige besökaren hamnade i konflikt med en läkare och knuffade omkull läkaren så att han hamnade på golvet."
 • "Regeringen måste snabba på för att ändra lagen så att staten kan skydda totalförsvarets intressen när de hamnar i konflikt med det kommunala självstyret."
 • "Landstinget Blekinge och bemanningsföretaget Läkarleasing har hamnat i konflikt."
 • "I en konflikt med sin granne kom den 60-årige mannen över mitt i natten och sköt två skott med ett hagelgevär."
 • "Först i nästa vecka avgör landstingsdirektör Peter Lilja hur konsekvenserna av obduktionsteknikernas konflikt ska hanteras."
 • "Det är kommunrevisorn Tomas Lundberg ( SD ) som ska ha hamnat i konflikt med kommunala tjänstemän."
 • "Under fikarasten hamnade två män i konflikt."

Vad betyder konflikt inom militärväsen ?

Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid https://sv.wikipedia.org/wiki/Konflikt

Möjliga synonymer till konflikt

Möjliga synonymer till konflikt

Relaterat till konflikt

motsats

motstånd

motstånd

strid

tvedräkt

motsättning

Diskussion om ordet konflikt