tumult

tumultet
tumult
tumulten
Substantiv [t]

Översättningar

Hur böjs ordet tumult på svenska?

Obestämd singular: tumult
Bestämd singular: tumultet
Obestämd plural: tumult
Bestämd plural: tumulten

Vad betyder tumult inom data ?

upplopp, buller

Översättningar

Synonymer till tumult

Möjliga synonymer till tumult

Möjliga synonymer till tumult

Relaterat till tumult

skakning

kraftyttring

gensträvighet

mängd

oordning

tvedräkt

motstånd

våldsamhet

överkänslighet

strid

ljudstyrka

formlöshet

motstånd

tumult

tumults
Substantiv

Översättningar

Ordet tumult har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom generell
  • Inom generell
juridik
generell
generell
generell

Ordet tumult inom juridik

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till tumult

Ordet tumult inom generell

a state of commotion and loud confused noise

Översättningar

Synonymer till tumult

Möjliga synonymer till tumult

Ordet tumult inom generell

violent agitation

Synonymer till tumult

Ordet tumult inom generell

Synonymer till tumult