lockout

[låcka’ut]
lockouten
lockouter
lockouterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur uttalas ordet lockout?

[låcka’ut]

Hur böjs ordet lockout på svenska?

Obestämd singular: lockout
Bestämd singular: lockouten
Obestämd plural: lockouter
Bestämd plural: lockouterna

Hur används ordet lockout

  • "Besvarar med lockout"
  • "Konflikten i och med strejken från Hamnarbetarförbundet och den lockout som arbetsgivaren svarat med innebär att 80 hamnarbetare inte kommer till jobbet mer den här veckan."
  • "Nästa vecka väntar lockout i Karlshamns hamn"
  • "Sveriges Hamnar svarar nu facket med att varsla om lockout i bland annat Karlshamns hamn."
  • "Arbetsgivarna har svarat på strejkvarslet med en lockout, det vill säga att stänga av personal utan lön."
  • "Arbetsgivarnas svar på hamnarbetarnas strejkvarsel är en lockout, det vill säga att stänga av personal utan lön."
  • "Arbetsgivarogranisationen har, liksom tidigare, svarat med en lockout fram till midnatt."
  • "Tre dagars strejk och lockout i Karlshamns hamn är snart över men fortfarande har Hamnarbetarförbundet och Svenska Hamnar inte kommit överens."
  • "Medlarbud i hamnkonflikten – ingen lockout"
  • "I Karlshamn kommer ungefär 80 anställda att beröras av konflikten, där två timmars strejk under tre dagar besvaras med en lockout."

Vad betyder lockout inom generell ?

Lockout (en. stänga ute) är en stridsåtgärd där en arbetsgivare utestänger anställda från deras arbetsplats. Termen används ibland även om andra former av utestängning https://sv.wikipedia.org/wiki/Lockout

Möjliga synonymer till lockout

Relaterat till lockout

förening

motstånd

motstånd

oenighet

Diskussion om ordet lockout

lockout

lockout
lockouted
lockouted
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till lockout

Diskussion om ordet lockout

lockout

Substantiv

Översättningar

Vad betyder lockout inom generell ?

a management action resisting employee's demands; employees are barred from entering the workplace until they agree to terms

Möjliga synonymer till lockout

Diskussion om ordet lockout