motvilja

motviljan
motviljor
motviljorna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet motvilja på svenska?

Obestämd singular: motvilja
Bestämd singular: motviljan
Obestämd plural: motviljor
Bestämd plural: motviljorna

Vad betyder motvilja inom teknik ?

negativ inställning; stark känsla av ovilja eller olust för något eller inför att göra något

Relaterat till motvilja

betänklighet

ogillande

sinnesstämning

hat

ovilja

illvilja

ovänskap

motstånd

motstånd

hinder

motsats

misshag

känsla

motvilja

bortstötning

slapphet

svårighet

ovillighet

motsättning

Diskussion om ordet motvilja