ogiltighet

ogiltigheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet ogiltighet

  • "Under de första sex månaderna efter det att avtalet ingås har potentiella missnöjda leverantörer möjlighet att ansöka om ogiltighet för avtalet."
  • "Nu har Amazon gått med på talan om ogiltighet och därför har Stockholms tingsrätt beslutat att ge ingenjören rätt."

Rim på ogiltighet

Vad betyder ogiltighet inom generell ?

det att vara ogiltig

Möjliga synonymer till ogiltighet

Relaterat till ogiltighet

tomrum

motstånd

förnekelse

annullering

obehörighet

overklighet

tankefel

gagnlöshet

Diskussion om ordet ogiltighet