tvångsåtgärd

tvångsåtgärden
tvångsåtgärder
tvångsåtgärderna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet tvångsåtgärd på svenska?

Obestämd singular: tvångsåtgärd
Bestämd singular: tvångsåtgärden
Obestämd plural: tvångsåtgärder
Bestämd plural: tvångsåtgärderna

Hur används ordet tvångsåtgärd

  • "Karlskrona kommun anmäler sig själv efter att en tvångsåtgärd om vård för en ung person felaktigt avslutades."
  • "JO skriver ” Att via ett beslut om kroppsbesiktning framtvinga ett urinprov genom katetersättning är såväl fysiskt som från integritetssynpunkt en mycket ingripande tvångsåtgärd, som inte bör förekomma annat än när det föreligger starka skäl för ett medicinskt ingrepp av detta slag ”."
  • "DNA-prov är ett viktigt redskap för polisen att lösa brott, men själva topsningen är en tvångsåtgärd och därför ska den användas försiktigt – det var lagstiftarnas intentioner."
  • "Men eftersom topsning också är en tvångsåtgärd så får inte polisen topsa personer misstänkta för så kallade bötesbrott."
  • "Topsningen är en tvångsåtgärd"
  • "Enligt anmälan blev en förvarstagen väldigt hotfull och våldsam när hen skulle föras till den så kallade avskiljningen, en tvångsåtgärd som innebär att personen tas åt sidan och hålls avskild från personal och andra förvarstagna."
  • "Helsingborgs kommun har nu gått in och städat upp på tomten som är invaderad av råttor – och det är en ovanlig tvångsåtgärd."
  • "Det är en ovanlig tvångsåtgärd."

Relaterat till tvångsåtgärd

förbud

motstånd

tvång

Diskussion om ordet tvångsåtgärd