reservation

reservationen
reservationer
reservationerna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet reservation på svenska?

Obestämd singular: reservation
Bestämd singular: reservationen
Obestämd plural: reservationer
Bestämd plural: reservationerna

Hur används ordet reservation

 • "Den nya politiska organisationen antogs, dock med reservation från oppositionen."
 • "Med reservation för ändringar."
 • "Sedan i maj finns också en ny skrivning i betaltjänstlagen som säger att en reservation får endast ske när kunden har godkänt det exakta reservationsbeloppet."
 • "– Med reservation för att sommaren inte är över ännu så sticker inte just denna sommar ut på något sätt vad gäller skador orsakade av åska, säger Marie Eriksson, kommunikationschef."
 • "I en gemensam reservation säger vänstern och socialdemokraterna ” Att avsluta medlemsskapet i Sveriges Ekokommuner utan att ha en plan för ett ambitiösare miljö- och hållbarhetsarbete är anmärkningsvärt."
 • "Det berodde på att de borgerliga partierna inte tog strid för sin reservation."
 • "Valutaförstärkningen innebär, enligt deras bedömning, att ” en kostnad som motiveras av behovet att försäkra sig mot bankernas riskfyllda finansiering belastar svenska skattebetalare ”, skriver Svensson och Ekholm i sin reservation."
 • "Med reservation för att siffrorna kan komma att justeras när den officiella statistiken släpps den 5 maj tycks näringslivets försäljningsvärde överraskande ha ökat."
 • "Men detta skulle medföra betydande risker för Riksbankens balansräkning och eget kapital ”, skriver han i sin reservation."
 • "Resultatet för årets tredje kvartal belastas av en reservation på 900 miljoner kronor för omstruktureringskostnader."

Ordet reservation har 2 betydelser

 • Inom ekonomi
 • Inom politik, organisation
ekonomi
politik, organisation

Vad betyder reservation inom ekonomi ?

det att reservera något

Översättningar

Synonymer till reservation

Möjliga synonymer till reservation

Relaterat till reservation

ogillande

motstånd

förbehåll

förkastelse

fråndragning

villkor

förnekelse

Ordet reservation inom politik organisation

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till reservation

reservation

reservations
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet reservation

 • "he recommended her without any reservations"

Ordet reservation har 7 betydelser

 • Inom utbildning
 • Inom miljövetenskap
 • Inom militärväsen
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
 • Inom generell
utbildning
miljövetenskap
militärväsen
generell
generell
generell
generell

Ordet reservation inom utbildning

Översättningar

Möjliga synonymer till reservation

Ordet reservation inom miljövetenskap

Översättningar

Möjliga synonymer till reservation

Ordet reservation inom militärväsen

a district that is reserved for particular purpose

Synonymer till reservation

Ordet reservation inom generell

a statement that limits or restricts some claim

Synonymer till reservation

Ordet reservation inom generell

Synonymer till reservation

Ordet reservation inom generell

Synonymer till reservation

Ordet reservation inom generell

the act of keeping back or setting aside for some future occasion