gendrivning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till gendrivning

vederläggning

domstolsförhandling

motstånd

rättfärdigande

motbevis

återstudsning

förnekelse