dispens

dispensen
dispenser
dispenserna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till dispens

Hur böjs ordet dispens på svenska?

Obestämd singular: dispens
Bestämd singular: dispensen
Obestämd plural: dispenser
Bestämd plural: dispenserna

Hur används ordet dispens

 • "Den nuvarande 25-metersbassängen lever på dispens i tävlingssammanhang, den håller varken måtten för bredd eller vattendjup."
 • "Men Konkurrensverket gav jättarna rätt och hänvisade till en dispens bryggerierna fått, som möjliggjorde för dem att kunna skriva sådana avtal."
 • "Men Konkurrensverket gav jättarna rätt och hänvisade till en dispens bryggerierna fått, som möjliggjorde för dem att kunna skriva sådana avtal."
 • "Den nuvarande 25-metersbassängen lever på dispens i tävlingssammanhang, den håller varken måtten för bredd eller vattendjup."
 • "I lagstiftningen står det att man kan ge dispens från förbudet för sådana anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten, Miljöbalken kapitel 7."
 • "Utöver detta finns en dispens­möjlighet hos Skatteverket men för att få en dispens måste det om finnas mycket speciella skäl."
 • "Musselodlaren har tidigare fått dispens av kommunen."
 • "Kungsbacka hade tidigare sagt ja till dispens från strandskyddet, eftersom rymdobservatoriet redan finns i området."
 • "Men eftersom hon ännu inte bott fem år i landet krävs dispens."
 • "” Det är en häckningsplats och det krävs en dispens från artskyddsförordningen."
 • "Mannen sågade ner den lilla poppelallén någon gång under 2010 eftersom träden var i dåligt skick, men någon dispens sökte han inte."
 • "Moa hade uppkörning i går, dagen efter händelsen, och då bad hon om att få dispens för att inte köra just på det stället."
 • "Tingsrätten gör bedömningen att mannen hade givits en dispens eftersom träden var i mycket dåligt skick men anser att han borde satt sig in i de regler som finns."
 • "– Jag hade missat att det kom ett EU-direktiv 2012 som krävde att man sökte dispens för detta."
 • "Men nu har jag sökt och fått dispens och får sälja näten igen sedan i maj i år, säger Bengt Wittesjö."
 • "Enligt länsstyrelsen så finns det möjlighet att få dispens även om det skulle finnas läderbagge i området."
 • "– I en situation där vi har en stark expansion för byggande blir det ett tilltagande bekymmer i allt större utsträckning, just nu behöver vi dispens i varenda fall, säger Hans Juhlin."
 • "Men för att få fälla träd i en allé krävs det dispens från länsstyrelsen, vilket kommunen inte hade."
 • "Efter omprövning har Länstyrelsen i Blekinge beslutat att inte ge dispens till odlingen."
 • "Nu har länsstyrelsen beslutat att fiskodlingen inte får dispens och odlingen måste därför stoppas."

Vad betyder dispens inom juridik ?

Dispens är ett uttryck för en befrielse i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av lag eller förordning. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dispens

Möjliga synonymer till dispens

Relaterat till dispens

förlåtelse

befrielse

frikallelse

tillåtelse

rättfärdigande

overksamhet

förlust

bortgivande

mottagande

Diskussion om ordet dispens