lösgivning

(-)(-)(-)
Substantiv

Relaterat till lösgivning

frikännelse

frikallelse

frihet

befrielse

restitution

Diskussion om ordet lösgivning