tryckfrihet

tryckfriheten
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet tryckfrihet

  • "Var tredje människa i världen beräknas bo i ett land utan tryckfrihet."
  • "– Vi hoppas att folk ska förstå vikten av det fria ordet, yttrandefrihet och tryckfrihet, och att vi ska fortsätta värna om det, säger Lena Hernandez Modin, projektledare Xpress."
  • "En kväll som handlar just om yttrandefrihet, tryckfrihet och demokrati."
  • "Men förslaget togs inte vidare då det ansågs att en lag kunde strida mot regler om yttrandefrihet och tryckfrihet, enligt rapporten."
  • "JO menar också att händelsen belyser vikten av tryckfrihet och meddelarskydd."
  • "Men för uttalanden som Kristina Winberg gjort i medier som omfattas av lagarna om yttrandefrihet och tryckfrihet är det ansvarig utgivare som ska stå till svars, inte Winberg själv."
  • "En konsekvens av att hatbudskap och propaganda sprids på nätet är att yttrande- och tryckfrihet äventyras för alla."
  • "Han om någon borde ha insikt i yttrande- och tryckfrihet och demokratins betydelse, säger hon."
  • "De svenska grundlagarna om yttrande- och tryckfrihet väger tyngre än alla andra lagar och skolan måste ge alla partier samma rätt att sprida sina budskap."
  • "Månson drog en skiljelinje mellan pressetik och tryckfrihet."

Vad betyder tryckfrihet inom juridik ?

Tryckfrihet innebär rätt att trycka och sprida information och uppfattningar fritt i text, till exempel via böcker, internet, tidningar eller flygblad. https://sv.wikipedia.org/wiki/Tryckfrihet

Relaterat till tryckfrihet

uppenbarande

frihet

tryckning

Diskussion om ordet tryckfrihet