bekantgörande

bekantgörandet
bekantgöranden
bekantgörandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet bekantgörande på svenska?

Obestämd singular: bekantgörande
Bestämd singular: bekantgörandet
Obestämd plural: bekantgöranden
Bestämd plural: bekantgörandena

Diskussion om ordet bekantgörande

bekantgöra

bekantgör
bekantgjorde
bekantgjort
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet bekantgöra på svenska?

Presens: bekantgör
Preteritum: bekantgjorde
Supinum: bekantgjort

Hur används ordet bekantgöra

  • "– Undertecknade vill genom detta öppna brev bekantgöra vårt mycket stora missnöje med avdelningschefens på Miljöförvaltningen Lena Åkessons hantering av miljöskandalen i och runt fastigheten Staren 16 i Helsingborg och hennes uttalanden i massmedia i samband därmed, skriver Bo Larsson och Lars-Eric Johansson i brevet."

Möjliga synonymer till bekantgöra

Relaterat till bekantgöra

begriplighet

information

uppenbarande

offentliggörande

Diskussion om ordet bekantgöra