offentliggöra

offentliggör
offentliggjorde
offentliggjort
Verb

Synonymer till offentliggöra

Hur böjs ordet offentliggöra på svenska?

Presens: offentliggör
Preteritum: offentliggjorde
Supinum: offentliggjort

Hur används ordet offentliggöra

 • "Jag vill inte föregripa den väntande granskningen och när den är klar kommer vi att offentliggöra den, säger Bo Löfgren."
 • "Men SVT Blekingenytt kan i dag offentliggöra en mejlkonversation som tydligt visar att Brunsberg undanhållit sanningen."
 • "E.ON och Fortum har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen."
 • "Vänsterpartiet i Blekinge har tagit beslut i frågan, men vill inte offentliggöra det innan partiets riksdagsgrupp haft sitt möte på måndagsförmiddagen."
 • "Kommunens deadline för arbetet är alltså egentligen den 1 juli – men redan i nästa vecka hoppas utredaren Jesper Björnson hoppas kunna offentliggöra sina slutsatser."
 • "I dag kommer Volvo i Olofström att offentliggöra en storsatsning."
 • "Polisen kommer inte offentliggöra alla platser som ska kameraövervakas men hoppas kunna sätta upp dessa så snabbt som möjligt."
 • "Men försvaret vill inte offentliggöra resultatet av granskningen, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Då polisen saknar avgörande vittnesmål har man bestämt sig för att offentliggöra ett foto på den mördade kvinnan, för att få nya tips, om hon har blivit sedd i sällskap med någon person strax innan hon mördades."
 • "Polisens tekniska undersökning av brandplatsen i Horndal är nu klar, men man avvaktar med att offentliggöra resultatet."

Vad betyder offentliggöra inom ekonomi ?

göra allmänt känd

offentliggörande

offentliggörandet
offentliggöranden
offentliggörandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet offentliggörande på svenska?

Obestämd singular: offentliggörande
Bestämd singular: offentliggörandet
Obestämd plural: offentliggöranden
Bestämd plural: offentliggörandena

Hur används ordet offentliggörande

 • "Hoppas på offentliggörande snart"
 • "Polisen förnekar användning – men hemligstämplar samtidigt en förteckning över eventuell mejlkommunikation med bolaget, eftersom ett offentliggörande skulle försvåra brottsbekämpningen."
 • "Enligt Beatrice Asks stabschef avslogs begäran eftersom ett offentliggörande skulle försvåra Säpos arbete att förebygga brott mot rikets säkerhet."
 • "Regeringen avslog begäran eftersom ett offentliggörande av uppgifterna kan försvåra SÄPOS arbete att förebygga och försvåra brott mot rikets säkerhet."
 • "Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet uttalar sig positivt till ett öppnande av arkiven och Sverigedemokraterna vill också se ett offentliggörande av uppgifterna."
 • "Av inrikespolitiska hänsyn är samarbetets omfattning inte vida känt inom den svenska statsmakten och det vore lämpligt att tacka för detta samarbete i enrum, eftersom ett offentliggörande skulle öppna för inhemsk kritik av regeringen ”."
 • "Efter valberedningens offentliggörande av Håkan Juholt som ny S-ledare och Carin Jämtin som ny partisekreterare kommer nu kommentarer från både vänner och fiender."
 • "Åklagaren har hänvisat till att ett offentliggörande skulle kunna skada de målsägande."
 • "Ett offentliggörande skulle kunna skada en eventuell rättsprocess mot Elmehagen."
 • "Om namnen överenstämmer med de som Amnesty själva driver så finns det, menar hon, inga hinder för offentliggörande."

Möjliga synonymer till offentliggörande

Relaterat till offentliggörande

offentliggörande

uppenbarande

information