offentliggöra

offentliggör
offentliggjorde
offentliggjort
Verb

Synonymer till offentliggöra

Hur böjs ordet offentliggöra på svenska?

Presens: offentliggör
Preteritum: offentliggjorde
Supinum: offentliggjort

Hur används ordet offentliggöra

 • "Jag vill inte föregripa den väntande granskningen och när den är klar kommer vi att offentliggöra den, säger Bo Löfgren."
 • "Men SVT Blekingenytt kan i dag offentliggöra en mejlkonversation som tydligt visar att Brunsberg undanhållit sanningen."
 • "E.ON och Fortum har beslutat att inte offentliggöra köpeskillingen."
 • "Vänsterpartiet i Blekinge har tagit beslut i frågan, men vill inte offentliggöra det innan partiets riksdagsgrupp haft sitt möte på måndagsförmiddagen."
 • "Kommunens deadline för arbetet är alltså egentligen den 1 juli – men redan i nästa vecka hoppas utredaren Jesper Björnson hoppas kunna offentliggöra sina slutsatser."
 • "I dag kommer Volvo i Olofström att offentliggöra en storsatsning."
 • "Polisen kommer inte offentliggöra alla platser som ska kameraövervakas men hoppas kunna sätta upp dessa så snabbt som möjligt."
 • "Men försvaret vill inte offentliggöra resultatet av granskningen, rapporterar P4 Blekinge."
 • "Då polisen saknar avgörande vittnesmål har man bestämt sig för att offentliggöra ett foto på den mördade kvinnan, för att få nya tips, om hon har blivit sedd i sällskap med någon person strax innan hon mördades."
 • "Polisens tekniska undersökning av brandplatsen i Horndal är nu klar, men man avvaktar med att offentliggöra resultatet."

Vad betyder offentliggöra inom ekonomi ?

göra allmänt känd

Diskussion om ordet offentliggöra

offentliggörande

offentliggörandet
offentliggöranden
offentliggörandena
Substantiv [t]

Hur böjs ordet offentliggörande på svenska?

Obestämd singular: offentliggörande
Bestämd singular: offentliggörandet
Obestämd plural: offentliggöranden
Bestämd plural: offentliggörandena

Hur används ordet offentliggörande

 • "Hoppas på offentliggörande snart"
 • "Polisen förnekar användning – men hemligstämplar samtidigt en förteckning över eventuell mejlkommunikation med bolaget, eftersom ett offentliggörande skulle försvåra brottsbekämpningen."
 • "Enligt Beatrice Asks stabschef avslogs begäran eftersom ett offentliggörande skulle försvåra Säpos arbete att förebygga brott mot rikets säkerhet."
 • "Regeringen avslog begäran eftersom ett offentliggörande av uppgifterna kan försvåra SÄPOS arbete att förebygga och försvåra brott mot rikets säkerhet."
 • "Såväl Vänsterpartiet som Miljöpartiet uttalar sig positivt till ett öppnande av arkiven och Sverigedemokraterna vill också se ett offentliggörande av uppgifterna."
 • "Av inrikespolitiska hänsyn är samarbetets omfattning inte vida känt inom den svenska statsmakten och det vore lämpligt att tacka för detta samarbete i enrum, eftersom ett offentliggörande skulle öppna för inhemsk kritik av regeringen ”."
 • "Efter valberedningens offentliggörande av Håkan Juholt som ny S-ledare och Carin Jämtin som ny partisekreterare kommer nu kommentarer från både vänner och fiender."
 • "Åklagaren har hänvisat till att ett offentliggörande skulle kunna skada de målsägande."
 • "Ett offentliggörande skulle kunna skada en eventuell rättsprocess mot Elmehagen."
 • "Om namnen överenstämmer med de som Amnesty själva driver så finns det, menar hon, inga hinder för offentliggörande."

Möjliga synonymer till offentliggörande

Relaterat till offentliggörande

offentliggörande

uppenbarande

information

Diskussion om ordet offentliggörande