cirkulär

cirkuläret
cirkulär
cirkulären
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till cirkulär

Hur böjs ordet cirkulär på svenska?

Obestämd singular: cirkulär
Bestämd singular: cirkuläret
Obestämd plural: cirkulär
Bestämd plural: cirkulären

Hur används ordet cirkulär

  • "Tävlingen är inspirerad av Cradle to Cradle och cirkulär ekonomi."
  • "Robert Malmgren är produktägare för cirkulär på Affärsverken."
  • "– Vi är ett län som verkligen skulle kunna dra nytta av att arbeta mer med hållbar utveckling och skapa en cirkulär ekonomi där vi tar vara på de gröna värdena vi har i länet i form av skog och jord och så."
  • "Det är för första gången som Länsstyrelsen bjuder in till en konferens i cirkulär ekonomi."
  • "Det handlar om cirkulär ekonomi, säger Cajsa Hagberg."
  • "I faktarutan nedan kan du läsa mer om vad cirkulär ekonomi innebär."
  • "De tangerar samma frågor som vi på Europaparlamentet debatterar dagligen som djurhälsa, utsläppsrätter, giftfri vardag och cirkulär ekonomi, säger Fredrick Federley."
  • "– Om 50 procent av klimatpåverkan och 90 procent av vattenbristen i världen beror på att vi missbrukar resurserna så är det här essensen i hållbarhet och cirkulär ekonomi, säger Lena Lagerstam, ordförande i Borlänge energi."
  • "Första etappen av investeringen är en cirkulär fiskodling på 2 000 ton regnbåge om året."
  • "Tre av fyra kommuner arbetar också aktivt för att informera sina invånare om cirkulär ekonomi – d.v.s. strategier för att minska utsläpp, avfall och effektivisera processer som annars skulle vara skadliga för miljon."

Vad betyder cirkulär inom media ?

cirkelformad, rund

Möjliga synonymer till cirkulär

Relaterat till cirkulär

korrespondens

offentliggörande

information

Diskussion om ordet cirkulär

cirkulär

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder cirkulär inom generell ?

cirkelformad, rund

Möjliga synonymer till cirkulär

Diskussion om ordet cirkulär