bestämmelse

bestämmelsen
bestämmelser
bestämmelserna
Substantiv [n]

Synonymer till bestämmelse

Hur böjs ordet bestämmelse på svenska?

Obestämd singular: bestämmelse
Bestämd singular: bestämmelsen
Obestämd plural: bestämmelser
Bestämd plural: bestämmelserna

Hur används ordet bestämmelse

 • "– Det lyfter upp Socialtjänstlagens tvingande bestämmelse om att man ska anmäla så fort man får kännedom om något som kan göra att socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd."
 • "– Man har försökt att styra upp det här med objektivitet förut och gjort en lag, en bestämmelse, som har blivit så skruvad på nått sätt och så omöjlig att följa, säger Clara Bergel-Jansson kyrkoherde Hille församling."
 • "Vid årskiftet kom en ny bestämmelse som gjorde att samtliga kommuner måste erbjuda en möjlighet att rösta i kommunala omval."
 • "– Lex Maja är en bestämmelse som införts i offentlighets- och sekretesslagstiftningen som gör att man kan ge ett undantag från sekretessbestämmelserna, säger Jenny Bransell, länsveterinär på länsstyrelsen i Dalarna."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, säger Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, sa Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner igår."
 • "Gällande bestämmelse idag är 24 timmar."
 • "Förvaltningsrätten konstaterar dock att det inte finns någon bestämmelse i LOV, som ger förvaltningsrätten möjlighet att pröva den här typen av tolkning och tillämpning av avtal."
 • "– Det finns en särskild bestämmelse i socialtjänstlagen om att vistelsekommunerna har en skyldighet att tillhandahålla hemtjänst, säger Sandra Lundgren."
 • "Så var det tänkt att bli tack vare en ny bestämmelse sedan i våras, något som dock har misslyckats."
 • "– Det lyfter upp Socialtjänstlagens tvingande bestämmelse om att man ska anmäla så fort man får kännedom om något som kan göra att socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd."
 • "– Man har försökt att styra upp det här med objektivitet förut och gjort en lag, en bestämmelse, som har blivit så skruvad på nått sätt och så omöjlig att följa, säger Clara Bergel-Jansson kyrkoherde Hille församling."
 • "Vid årskiftet kom en ny bestämmelse som gjorde att samtliga kommuner måste erbjuda en möjlighet att rösta i kommunala omval."
 • "– Lex Maja är en bestämmelse som införts i offentlighets- och sekretesslagstiftningen som gör att man kan ge ett undantag från sekretessbestämmelserna, säger Jenny Bransell, länsveterinär på länsstyrelsen i Dalarna."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, säger Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner."
 • "Efter fem år kommer man fram till att han inte ska ha begått något terrorbrott, men att han ska ha varit ansvarig enligt en vanlig bestämmelse i deras brottsbalk, där straffet ska ha varit maximum fem år, sa Fikru Marus svenske advokat Hans Bagner igår."
 • "Gällande bestämmelse idag är 24 timmar."
 • "Förvaltningsrätten konstaterar dock att det inte finns någon bestämmelse i LOV, som ger förvaltningsrätten möjlighet att pröva den här typen av tolkning och tillämpning av avtal."
 • "– Det finns en särskild bestämmelse i socialtjänstlagen om att vistelsekommunerna har en skyldighet att tillhandahålla hemtjänst, säger Sandra Lundgren."
 • "Så var det tänkt att bli tack vare en ny bestämmelse sedan i våras, något som dock har misslyckats."

Vad betyder bestämmelse inom byggnadskonst ?

en viss regel (i en lag, en förordning eller ett avtal)

Möjliga synonymer till bestämmelse

Relaterat till bestämmelse

föreskrift

befallning

val

riktning

offentliggörande

avtal

ankomst

förberedelse

bemyndigande

förbehåll

förväntan

tvång

slut

villkor

arbete

ödet

framtid

laglighet

Diskussion om ordet bestämmelse