djurskyddslag

djurskyddslagen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Hur används ordet djurskyddslag

 • "Ett sådant förbud fanns med i förslaget till ny djurskyddslag som lades fram 2011, men det behandlas fortfarande i regeringen."
 • "Hallands Nyheter har varit i kontakt med lantbruksministern, Sven-Erik Bucht ( S ), som har en förhoppning om att en proposition till en helt ny djurskyddslag ska vara färdig nästa år."
 • "Förutom att föreslå en ny djurskyddslag vill regeringen även att Jordbruksverket utreder minkars välbefinnande vid pälsdjursuppfödning."
 • "Under 2019 kommer en ny djurskyddslag införas, en lag som bland annat ska skydda sommarkatter."
 • "LRF-valda i Halland bröt mot djurskyddslag"
 • "– Vi har en väldigt bra djurskyddslag i Sverige, då bör vi också ha rätt att ställa höga krav på maten och att äta den mat vi själva producerar, säger Ylva Rubin."
 • "Trots förslaget – ingen ny djurskyddslag"
 • "Detta och en svensk EU-anpassning när det gäller djurförsök tycks alltså bli det enda som blir kvar av förslaget till ny djurskyddslag."
 • "Förslaget från regeringens utredare till en ny, modern djurskyddslag har funnits klart i ett och ett halvt år."
 • "– Vi har en djurskyddslag som säger att djur ska skyddas mot onödigt lidande."

Relaterat till djurskyddslag

föreskrift

Diskussion om ordet djurskyddslag

 • - 2012-01-07

  The Animal Welfare Act (se dokument på sweden.gov.se/content/1/c6/09/03/10/f07ee736.pdf)