miljölag

miljölagen
miljölagar
miljölagarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur böjs ordet miljölag på svenska?

Obestämd singular: miljölag
Bestämd singular: miljölagen
Obestämd plural: miljölagar
Bestämd plural: miljölagarna

Hur används ordet miljölag

 • "Bidrog till ny miljölag"
 • "– Det är ju så att USA har en ojämn miljölagstiftning, men när det gäller luftutsläpp så har man kanske världens tuffaste miljölag i Clean Air Act."
 • "Idag började EU:s nya miljölag att gälla för tillverkning och skrotning av elektronikprodukter."
 • "Åklagare kräver tydligare miljölag"
 • "Dagens miljölag har en sådan konstruktion att den leder till godtycke, rättsosäkerhet och ineffektivitet i rättstillämpningen."
 • "Husqvarna har gått med på att betala 2,9 miljoner dollar, omkring 24 miljoner kronor, i straffavgift för misstänkta brott mot USA:s miljölag."
 • "Detta efter att den statliga Expertgruppen för miljöstudier riktat kritik mot hur krångligt och tidsödande det är att få tillstånd enligt nuvarande plan- och miljölag."
 • "Remisstiden förlängdes trots att USA:s högsta domstol beordrat myndigheten att utforma lagar som leder till begränsade utsläpp för motorfordon i enlighet med kongressens framröstade miljölag Clean Air Act."
 • "EU-kommissionen tänker ansöka hos EUdomstolen om ett förbud för Polen att återuppta byggandet av en väg som går igenom en unik torvmosse med ett rikt fågelliv som skyddas av EU:s miljölag."
 • "EPA motiverar sitt beslut med att president Bush i veckan undertecknade en ny nationell miljölag."

Ordet miljölag har 2 betydelser

 • Inom miljövetenskap
 • Inom generell
miljövetenskap
generell

Ordet miljölag inom miljövetenskap

Översättningar (inom miljövetenskap)

Engelska

Möjliga synonymer till miljölag (inom miljövetenskap)

Relaterat till miljölag (inom miljövetenskap)

föreskrift

Ordet miljölag inom generell

Diskussion om ordet miljölag