arbetsmiljölag

arbetsmiljölagen
arbetsmiljölagar
arbetsmiljölagarna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet arbetsmiljölag på svenska?

Obestämd singular: arbetsmiljölag
Bestämd singular: arbetsmiljölagen
Obestämd plural: arbetsmiljölagar
Bestämd plural: arbetsmiljölagarna

Hur används ordet arbetsmiljölag

  • "Det är visserligen i strid med skollagen, men vi har en arbetsmiljölag som vi också måste ta hänsyn till."
  • "Han menar att förhållandena på skolan strider mot både skollag och arbetsmiljölag."
  • "EU vill täppa till kryphål i svensk arbetsmiljölag"
  • "Inte om det finns en arbetsmiljölag om att arbetsgivare måste skydda sin personal."
  • "Brottet som utreds är om arbetsgivaren gjort sig skyldig till vållande till annans död genom att bryta mot någon arbetsmiljölag, förordning eller föreskrift."
  • "– Han hänvisar till Svenska kyrkans etiska regler, men då hävdar jag att vi har en arbetsmiljölag som ska följas och man ska förebygga arbetsskador utifrån det systematiska arbetsmiljöarbetet."
  • "– Eftersom man inte tänker på det förstår man inte att den arbetsmiljölag vi har också gäller de IT-system vi har."

Vad betyder arbetsmiljölag inom generell ?

Ursprungligen var lagens huvudsyfte att förbättra den fysiska arbetsmiljön, men från och med 1977 omfattar arbetsmiljölagstiftningen i Sverige även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsmilj%C3%B6lagen

Relaterat till arbetsmiljölag

föreskrift

Diskussion om ordet arbetsmiljölag