lagreglerad

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet lagreglerad

 • "Samtidigt konstaterar Höök att det inte finns någon lagreglerad skyldighet för kommuner att redovisa hur ekonomin ser ut ända ner på enhetsnivå."
 • "Redan i somras öppnade han vägen för en skärpt och lagreglerad vårdgaranti och i en intervju med TT uteslöt han inte sanktioner mot dem som inte lever upp till garantin."
 • "Men detta är lagreglerad verksamhet, där vi måste se till rättssäkerheten."
 • "Med sig till Visby hade han också en sammanställning över vilka länder som har en lagreglerad signalspaning för att visa att Sverige långtifrån är det första land som gör detta."
 • "I sina båda remissvar säger man enstämmigt att partnerskap och äktenskap ska värderas i princip lika med avseende på rättsverkningar, men betonar att det är fråga om två olika former av lagreglerad samlevnad."
 • "Hårstöld är inte lagreglerad i Venezuela och inget av ” klippen ” har formellt polisanmälts."
 • "– De kostnaderna går inte att motivera utifrån likställighetsprincipen, som är lagreglerad."

Relaterat till lagreglerad

föreskrift

Diskussion om ordet lagreglerad

lagreglerad

Adverb [-]

Översättningar

Hur används ordet lagreglerad

 • "Samtidigt konstaterar Höök att det inte finns någon lagreglerad skyldighet för kommuner att redovisa hur ekonomin ser ut ända ner på enhetsnivå."
 • "Redan i somras öppnade han vägen för en skärpt och lagreglerad vårdgaranti och i en intervju med TT uteslöt han inte sanktioner mot dem som inte lever upp till garantin."
 • "Men detta är lagreglerad verksamhet, där vi måste se till rättssäkerheten."
 • "Med sig till Visby hade han också en sammanställning över vilka länder som har en lagreglerad signalspaning för att visa att Sverige långtifrån är det första land som gör detta."
 • "I sina båda remissvar säger man enstämmigt att partnerskap och äktenskap ska värderas i princip lika med avseende på rättsverkningar, men betonar att det är fråga om två olika former av lagreglerad samlevnad."
 • "Hårstöld är inte lagreglerad i Venezuela och inget av ” klippen ” har formellt polisanmälts."
 • "– De kostnaderna går inte att motivera utifrån likställighetsprincipen, som är lagreglerad."

Diskussion om ordet lagreglerad